Digitaal mobiliteitsplan met GIS

Elke 10 jaar maakt de gemeente een nieuw mobiliteitsplan. In dat plan staat beschreven hoe de gemeente in de komende 10 jaar wil omgaan met zaken als autorijden, lopen, fietsen, openbaar vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Kortom: de visie en richting op het gebied van mobiliteit.

Megaborn maakt gebruik van geografische data bij het opstellen van mobiliteitsplannen. In een wereld waarin steeds meer (open) data beschikbaar is en alles ook steeds meer digitaal is, biedt een GIS-model uitstekende ondersteuning voor een nieuw mobiliteitsplan.

GIS is een systeem om geografische data te verzamelen, koppelen, beheren, bewerken, analyseren, visualiseren en presenteren. Door verschillende netwerken van modaliteiten als lagen over elkaar te leggen, wordt direct inzichtelijk waar mogelijke knelpunten of verschillende belangen zijn, zoals bijvoorbeeld de combinatie van een fietsroute en landbouwroute op hetzelfde wegvak. De nieuwe, waardevolle inzichten kunnen helpen bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen.

Het maken van een mobiliteitsplan met GIS kent grofweg de volgende 4 stappen: 

  1. Verzamelen van beschikbare data zoals wegkenmerken en gereden snelheden
  2. Betrekken bewoners en stakeholders bij het plan middels digitale tools (bijv. enquête)
  3. Verwerken van alle data in één GIS-model (alle netwerken in verschillende lagen)
  4. Digitaal rapport via een website maken en het GIS-model hierin laten ondersteunen

Enkele voordelen op een rij:

  • Meer inzicht in alle beschikbare informatie en dit overzichtelijk gepresenteerd
  • Mogelijkheid voor online en interactief participeren met bewoners en stakeholders
  • Geen dik papieren rapport, maar een digitale website met kopjes, tekst, afbeeldingen en interactieve kaarten
  • Het GIS-model is een waardevol instrument in het prioriteren van maatregelen in het mobiliteitsplan. Bijvoorbeeld door het combineren van de mobiliteitsnetwerken met verkeersveiligheidsgegevens (ongevallen, risico-analyse verkeersveiligheid, klachten/meldingen) kan het uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt. Ook een koppeling met beheer- en onderhoudsdata is nuttig om een planning aan de maatregelen te geven.
  • De data biedt een goede basis voor nadere analyses, zoals een risico-analyse verkeersveiligheid.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor het maken van een mobiliteitsplan met GIS in uw gemeente? Neem dan contact op via de contactinformatie rechts bovenaan deze pagina.

Meer weten over wat wij doen met GIS? Kijk dan hier: https://www.megaborn.com/themas/gis

 

Printscreen mobiliteitsplan GIS

Een printscreen van de gemaakte kaartlagen voor een mobiliteitsplan in GIS (stap 3).

 

Digitaal inventariseren knelpunten wensen en presenteren digitaal rapport

Het digitaal inventariseren van de ervaren knelpunten en wensen (links, stap 2) en het presenteren van een digitaal online rapport (rechts, stap 4)

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang