Behalve dat wij bij Megaborn concrete projecten voor opdrachtgevers uitwerken (onderzoeken uitvoeren, verkeersanalyses maken, rapporten opstellen, oplossingen verzinnen, (verkeerskundige) ontwerpen maken, bestekken en tekeningen maken en aanbestedingen verzorgen), proberen wij ook op landelijk niveau ons steentje bij te dragen. Zo verzorgen wij gastlessen op scholen en opleidingsinstituten, doen we mee aan onderzoeken naar lichte ophoogmaterialen en zijn betrokken bij het opzetten en uitbouwen van Duurzaam GWW.

En als je binnen de grond-, weg- en waterbouw denkt op landelijk niveau, dan kom je al snel uit bij het CROW. Al meer dan dertig jaar is CROW hét kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren in Nederland. Het CROW, bekend van de vele publicaties, en natuurlijk van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Die Standaard, met de bijbehorende software om bestekken te schijven, is geen statisch document. Er wordt continue aan gesleuteld om bij te blijven bij het voortschrijdende inzicht in de techniek. En om het bestekschrijvers steeds makkelijker te maken een bestek te schrijven. Zo is recent de werkgroep Meubilair in het leven geroepen. Een werkgroep waarin ook vanuit Megaborn wordt meegewerkt.

In de openbare ruimte van Nederland staat veel meubilair, maar de RAW-systematiek voorzag onvoldoende in resultaatsbeschrijvingen en bijbehorende bepalingen voor het verwijderen, leveren en aanbrengen van meubilair. Hierdoor zijn schrijvers van bestekken genoodzaakt om zelf resultaatsbeschrijvingen op te stellen als zij het aanbrengen of verwijderen van meubilair in bestekken willen opnemen. En dus is er geen eenduidigheid in de diverse bestekken die op de markt komen. Door het toevoegen van een nieuw hoofdstuk ontstaat een uniforme beschrijving voor het plaatsen van meubilair waardoor de kwaliteit van het gemaakte werk toeneemt. Goed geplaatst meubilair zorgt immers voor een goed te beheren situatie in de gebruikersfase van het object.    

 

Vanuit het IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) is een selectie gemaakt van objecten die in het nieuwe hoofdstuk een plaats zouden moeten krijgen. Voor het verwijderen en aanbrengen zijn besteksposten met standaardteksten en bijbehorende definitiecodes opgesteld. Hierbij is uiteraard met een schuin oog gekeken naar reeds bestaande posten uit andere hoofdstukken om zoveel mogelijk uniformiteit binnen de RAW-systematiek te houden. De resultaatsbeschrijvingen die in dit nieuwe hoofdstuk Meubilair zijn opgenomen, bieden ook alle ruimte om aan duurzaamheid objectspecifiek een concrete invulling te geven.

Binnenkort volgt nog het traject van de formele ter-visie-ligging. En aansluitend zal het nieuwe hoofdstuk een plek krijgen in een volgende update van de RAW-systematiek.

Al met al een interessant proces waarin deelnemers vanuit verschillende vakdisciplines (aannemerij, ingenieurs- en adviesbureau en (gemeentelijke) overheid) onder begeleiding van medewerkers van het CROW, samen optrekken om de kwaliteit van de openbare ruimte een nieuwe impuls te geven.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang