Op 1 maart 2021 is Ilse Megens (32) gestart als algemeen directeur van Megaborn. Zij volgt haar vader Theo Megens op, die aan de wieg stond van Megaborn en het bedrijf 25 jaar heeft geleid. Tot augustus 2022 werkt Theo binnen Megaborn nog als adviseur. Daarna gaat hij genieten van een welverdiend pensioen. Ilse: “Het is heel bijzonder dat ik het stokje van mijn vader mag overnemen en ik ben er trots op dat we ons met Megaborn elke dag inzetten voor een veilige en duurzame leefomgeving.”

“In 2020 besloot mijn vader dat hij minder wilde gaan werken”, vertelt Ilse. “Hij vroeg aan mij en mijn zusje of wij geïnteresseerd waren om hem op te volgen. Door mijn eerdere werkervaring was ik al ingeburgerd in de ingenieurswereld, dus ik wilde deze mogelijkheid graag verkennen. Ik heb een jaar lang één dag per week meegedraaid om het bedrijf en de mensen goed te leren kennen. In dat jaar heb ik gemerkt dat de cultuur van het bedrijf eigenlijk is, zoals ik ben opgevoed. Het voelde heel erg vertrouwd. Eind 2020 heb ik daarom besloten om deze kans met beide handen aan te grijpen.”

Onze dagelijkse en directe leefomgeving

Ilse studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven en werkte daarna als adviseur bij Royal HaskoningDHV, voornamelijk aan projecten voor NS en ProRail. Na drie jaar maakte zij de overstap naar de Luchtverkeersleiding Nederland, waar zij werkte als analist en strateeg. Zowel bij Royal HaskoningDHV als bij de Luchtverkeersleiding Nederland hield Ilse zich bezig met thema’s als veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Thema’s die naadloos aansluiten bij Megaborn.

“De missie van Megaborn is om steden, dorpen en wijken veilig, leefbaar en bereikbaar te maken en aan te passen aan de klimaatuitdagingen, de mobiliteits- en de energietransitie. We adviseren gemeenten, provincies en waterschappen hierin”, vertelt Ilse. “Waar ik eerder werkte op regionaal, nationaal en wereldniveau, werken we bij Megaborn op straat- en wijkniveau. Het schaalniveau is dus anders en dat maakt het nóg tastbaarder. Als ik in Utrecht op de fiets zit, zie ik elementen die in onze projecten terugkomen. Ik ben me bijvoorbeeld erg bewust van in hoeverre een nieuwe wijk klimaatrobuust gebouwd wordt of hoeveel aandacht er is voor verkeersveiligheid. Ik vind het heel mooi dat we bij Megaborn vooral bezig zijn met onze dagelijkse en lokale leefomgeving.”

Verbreding van het werkveld: focus op integrale ruimtelijke ontwerpen

“Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Megaborn is opgericht”, gaat Ilse verder. “Dat is een mooie mijlpaal en met 40 werknemers in dienst, kun je wel zeggen dat je als bedrijf volwassen geworden bent. Een mooi moment voor mijn vader om met pensioen te gaan.”

Ilse zet het werk van haar vader voort, maar heeft ook een eigen visie op het werkveld. “Uiteraard blijft de kwaliteit van ons werk voorop staan. De kernwaarden wil ik zeker behouden: vakkundig, integer, betrokken en dichtbij. Dat zit in het DNA van het bedrijf. Iedereen binnen onze organisatie staat daar ook achter.”

We blijven uiteraard verkeerskundig advies, ontwerp en engineering aanbieden aan onze klanten. Zo werken wij aan herinrichting, integrale reconstructies, bouw- en/of woonrijp maken, advisering in beheer- en onderhoud. Daarnaast stellen we RAW-bestekken, bouwteam- en UAV-gc contracten op. Ook zorgen we voor begeleiding en uitvoering van onderzoeken en het contractmanagement tijdens de realisatiefase. “Mijn nuance leg ik in de verbreding van ons werkveld. Omdat de ruimte steeds schaarser wordt en we te maken hebben met een grote klimaat- en energieopgave, kunnen we niet meer alleen kijken naar infrastructuur. Om tot duurzame en toekomstbestendige ontwerpen te komen, moeten we naast water, milieu, riolering, bodem en verlichting ook stedenbouw en natuur meenemen. Daarom breidt Megaborn het werkveld uit naar integrale ruimtelijke ontwerpen om zo van nog grotere meerwaarde zijn voor onze klanten. Keuzes met betrekking tot verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid hebben immers allemaal betrekking op de openbare ruimte.”

Strategisch plan: continuïteit, verbreden van het werkveld en digitalisering

De visie van Ilse komt duidelijk terug in het strategisch plan van Megaborn, dat onlangs is opgesteld. “Intern hebben we gesproken over de ontwikkelingen, kansen, uitdagingen, sterktes en zwaktes binnen het bedrijf. Zo zijn we gekomen tot een sterk strategisch plan, waarbij we focussen op het versterken van de continuïteit, het verbreden van ons werkveld en het omarmen van digitalisering en data”, legt Ilse uit.

Megaborn staat erom bekend dat we snel kunnen schakelen, lokale kennis hebben en technisch haalbare oplossingen bieden. Dat willen we zeker behouden. Tegelijkertijd willen we integrale projecten uitvoeren en andere experts in huis halen, zoals een landschapskundige of een modelleur. Ontwerpen zit in ons DNA en is de kern van de meerwaarde die wij leveren aan onze klanten. De inhoud blijft altijd de basis bij Megaborn”, besluit Ilse.

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang