Op 9 december zullen Niels van Amstel en Jill Verlinden van Megaborn een presentatie geven op de Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet. Deze wordt georganiseerd door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie de link: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/implementatiedag-omgevingswet/inspiratiedag-9-december-2021/

Tijdens de Inspiratiedag geven Niels en Jill namens het samenwerkingsverband DuurzaamGWW/Manifest 2030 toelichting hoe de Aanpak Duurzaam GWW u helpt om de Omgevingswet te implementeren en de Omgevingsvisie en Omgevingsprojecten effectief, efficiënter en met meer draagvlak op te pakken. Aan de hand van een aantal voorbeeld projecten lichten zij toe hoe de Aanpak DuurzaamGWW helpt het “hoe” van de omgevingswet praktisch en concreet te maken en de participatie van alle stakeholders handiger te faciliteren.

De Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie worden vaak als complex beschouwd. Zo probeert de visie eigenlijk vanuit het perspectief van nu in te zoomen naar een situatie in 2030 of 2050. Inzoomen op basis van de talloze ruimtelijke thema’s, op zowel macro- als microniveau! De Aanpak Duurzaam GWW helpt om daar grip op te krijgen en daar grip op te houden. Om alle stakeholders te betrekken met oog voor hun perspectief en belangen, maar tegelijk ook uitlegbaar de focus en de belangenafweging aan te kunnen brengen.

De Aanpak DuurzaamGWW is een procesaanpak die door 50% van de overheden al wordt toegepast voor het oppakken van ruimtelijke gebieds- en infraprojecten. De Aanpak helpt bij het integraal en duurzaam vormgeven en realiseren van projecten en programma’s. Hij is juist ingericht op het efficiënt grip krijgen op de complexiteit van de ruimtelijke projecten en het inpassen van de diverse beleidsthema’s en stakeholdersbelangen. Met als effect; meer resultaat voor hetzelfde budget, meer kwaliteit en meer draagvlak intern en extern. Wil je meer weten over hoe de Omgevingswet kan helpen bij een toekomstbestendige leefomgeving? Neem contact op met Niels van Amstel of Jill Verlinden.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang