In participatietrajecten in de openbare ruimte gaan wij en de opdrachtgever vol goede moed en met concrete (klimaat)doelstellingen in gesprek met de bewoners en bedrijven. Bij de uitleg wat we gaan aanpakken in de straat en waarom, is vaak begrip, zeker bij straten die door hevige regenval onder water hebben gestaan. Maar hoe concreter de plannen worden, hoe vaker men toch de situatie min of meer wil houden zoals deze nu is.

Klimaatrobuuste inrichting stuit op weerstand

Want een klimaatrobuuste straat betekent meer ruimte voor extra groenvakken met bomen ten koste van verharding. Die verandering is vaak moeilijk. Zeker omdat men bij deze veranderingen op het eerste gezicht iets moet inleveren. Het gaat immers om ingrijpende veranderingen in de leefomgeving die kunnen leiden tot emoties, weerstand en onbegrip. Maar, om onze wereld leefbaar te houden, zal iedereen een beetje moeten meebewegen.

Klimaatgesprek als onderdeel van participatie

Daarom hebben we de hulp ingeroepen van Manu en Lotte van de stichting KlimaatGesprekken. Manu en Lotte hebben met ons inzichten uit de psychologie en sociologie gedeeld om een goed klimaatgesprek te kunnen voeren tijdens participatietrajecten. We oefenden met zeven pijlers die helpen bij het creëren van draagvlak en het verminderen van weerstand.

Klimaatgesprekken voor meer draagvlak

Met de input uit de inspiratiesessie zijn we aan de slag gegaan om onze eigen aanpak te versterken en daarmee vertraging van het project en hoge kosten te voorkomen. Deze aanpak biedt handvatten om op een positieve en constructieve manier te communiceren met bewoners en kan helpen om draagvlak en betrokkenheid te creëren voor duurzame initiatieven.

Mocht je meer willen weten over wat de stichting Klimaatgesprekken voor ons heeft betekent of meer willen weten over onze aanpak in participatietrajecten, neem dan contact met onze collega Jasper Pat op (via email:  of telefoon: 0418-654900).

#klimaatgesprekken #gesprekstechnieken #participatie #klimaatrobuust

KlimaatGesprekken coacht groepen mensen om een positieve beweging op gang te brengen, en om hun eigen invloed op de transformatie die nodig is om binnen de grenzen van de planeet te leven, zo groot mogelijk te maken. Een aanrader voor meer kennis over gesprekstechnieken en een spiegel voor je eigen gedachtepatronen.

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang