Iedere vijf jaar schrijven we een strategisch plan als doorkijk naar de komende vijf jaar. In het strategisch plan vertellen we ons verhaal en gaan we in op de rol die wij hebben binnen het veilig, leefbaar en bereikbaar maken van steden, dorpen en wijken.

In ons nieuwe plan beschrijven we de grote opgaven voor onze ruimtelijk omgeving en infrastructuur die veelal hun oorsprong vinden in wereldomvattende ontwikkelingen zoals de klimaat- en energieopgave. Weer andere opgaven zien we voortvloeien uit landelijke besluitvorming, zoals de stikstofaanpak, de bereikbaarheid van regio’s, en de invoering van de Omgevingswet. Dit werkt door naar tal van andere grotere en kleinere onderwerpen die allemaal uitwerking en inpassing vragen door provincies en gemeenten. De klanten waar Megaborn het meeste voor werkt.

Parkeren en elektrisch laden, wateroverlast bij hevige regenbuien, veiligheid voor de voetganger en fietser, leefbaarheid, monumentale bomen en veilige schoolomgevingen. Het zijn voorbeelden van onderwerpen die allemaal strijden om voorrang, en waar wij in adviseren. Wij zijn een vakkundige, integere en betrokken partner voor overheden en adviseren over slimme programmering, nieuwe technieken, betrekken van de omgeving, technisch haalbare, creatieve en betrouwbare oplossingen.

Ter ondersteuning van het vertellen van ons verhaal hebben wij Ronald van der Heide gevraagd om ons te helpen bij het op visuele wijze presenteren van onze toegevoegde waarde in de omgeving waar Megaborn voor werkt. In twee werksessies en review van collega’s zijn we gekomen tot de onderstaande praatprent. We zijn trots op het resultaat!

Mocht je meer willen weten van hoe wij vorm geven aan mobiliteit, verkeer, ruimte en infrastructuur of hoe wij tot deze praatprent zijn gekomen, neem dan contact op met Ilse Megens.

 

Praatprent Techniek met Beleid Megaborn

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang