Update van het Megaborn-kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO9001:2015

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de update van het kwaliteitsmanagementsysteem van Megaborn. Het bestaande systeem was op punten door de tijd ingehaald. Tijd voor vernieuwing dus.

Op basis van verslagen van interne en externe audits, gesprekken met collega’s en klanttevredenheidsmetingen hebben we inzicht gekregen wat de belangrijkste aandachtspunten waren. Een van de punten was dat collega’s behoefte hadden aan een handzaam en compact systeem. Er is gekozen voor een navigatiemethode waarbij onderlinge relaties tussen de processen in de PDCA-cyclus verduidelijkt zijn door het aanklikbaar maken van de opvolgende processtap. Daarnaast is het systeem aangepast aan de huidige manieren van werken, waarin software zoals AFAS, werken in de cloud en Relatics verder doorontwikkeld en geïntroduceerd zijn. Ook zijn een aantal werkwijzen geprofessionaliseerd zoals het eenduidiger maken van documentkenmerken en het vastleggen van interne en externe toetsing. Vooral de kenmerken en vastleggen van toetsing hebben intern waardevolle discussies opgeleverd.    

Bij een overstap liepen we, ondanks de goede voorbereidingen, tegen zaken aan welke we van te voren niet hadden voorzien. Hier hebben we snel een adequaat op kunnen anticiperen, wat nog maar eens benadrukt hoe belangrijk het is om als organisatie grip te hebben en te houden op de processen en procedures.

Komende maand vinden de interne audits op ISO9001:2015 plaats. Dit geeft ons goede gelegenheid om een spiegel voorgehouden te krijgen en de werking van ons kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen toetsen en het proces van continue verbetering gaande te houden.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang