Op wetenschappelijk niveau wordt veel onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid, dat uiteindelijk wordt doorvertaald naar richtlijnen. Richtlijnen die ons ‘richting geven’ aan het ontwerpen van de meest veilige weginrichting. Wat veilig is, is voor locatie A misschien wel heel anders dan locatie B. Voor iedere situatie moet je daarom de richtlijnen en best pratices afstemmen op de lokale situatie en de nieuwste inzichten in verkeersveiligheid. Verkeerskundige Jeanine Storm neemt je mee in deze balans tussen wetenschap en praktijk.

Theoretisch veilig wegontwerp, maar in de praktijk?

“Als je het hebt over veiligheid, dan is een rotonde volgens de theorie veiliger dan een kruispunt met verkeerslicht. Of dat in de praktijk ook echt zo is, hangt sterk af van de lokale situatie. Als een nieuwe rotonde leidt tot onveilige situaties voor fietsers die auto's, in de nieuwe voorrangssituatie, met hoge snelheid passeren, moet je je afvragen of de theoretisch veiligere optie ook in de praktijk de beste is.” 

Megaborn als schakel tussen theorie en praktijk

Wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor effectieve en innovatieve oplossingen in de praktijk. Je moet dus weten wat er op wetenschappelijk niveau gebeurt om dit te vertalen naar verkeersveiligheidsplannen. Tegelijkertijd moet je ook weten welke criteria, dimensies en andere praktische aspecten uiteindelijk leiden tot een verkeersveilig ontwerp. Wetenschappers praten op een heel ander niveau dan een gemeente die een mobiliteitsvisie opstelt en een wegontwerper die een verkeersontwerp maakt. “Bij Megaborn vertalen wij wetenschappelijke inzichten naar lokaal toepasbare oplossingen.”

Risicogestuurde aanpak vs. inwonersparticipatie 

In november stond Jeanine op het podium van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), waar ze een brug sloeg tussen theorie en praktijk. “Voor de gemeente Epe gebruikten we de risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid voor de objectieve prioritering van maatregelen. En we vroegen de inwoners om ‘op de stoel van de bestuurder te gaan zitten’. Dit deden we met een online enquête, geïnspireerd door de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). De uitkomsten van de risico-gestuurde aanpak en de enquête toonden verrassend veel overeenkomsten. Eindresultaat: een breed gedragen uitvoeringsprogramma voor de komende jaren waar zowel de bewoners als de beleidsmakers hun prioriteiten in herkennen.”

De juiste vragen kunnen stellen voor veilige weginrichting

“Iedere situatie is uniek. In sommige gevallen zijn wetenschappelijke inzichten leidend, in andere gevallen hebben praktische richtlijnen de overhand. Hoe vind je daarin de balans? De kennis en ervaring in huis hebben of halen om te kunnen beoordelen wat in elke specifieke context de veiligste en meest effectieve oplossing is. En dat is hoe we bij Megaborn werken aan een veilige weginrichting.”

Wil jij hier ook mee bezig zijn? Bekijk onze vacatures!

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang