Advies Mobiliteit & Verkeer

Megaborn adviseert op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit. Met onze kennis en ervaring leveren we een essentiële bijdrage aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De afdeling Advies biedt producten en diensten op het gebied van strategisch beleid tot en met het ontwerp en modellering op een kruispuntniveau.  Wij organiseren de inbreng en betrokkenheid van belanghebbenden tijdens het ontwikkelproces voor afgewogen maatregelen en draagvlak. Als raadgevend ingenieursbureau zijn wij uw betrouwbare partner op het gebied van verkeer, infra en mobiliteit.


Mobiliteitsbeleid

 • (Gemeentelijke) verkeer en vervoersplannen
 • Gebiedsgerichte mobiliteitsplannen (SUMP)
 • (Strategisch) parkeerbeleid
 • Netwerkanalyses en verkenningsstudies
 • Verkeersparagraaf in bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkelingen
 • Beleid voor schoolomgevingen en verkeersveiligheid
 • MER-studies en MKBA’s
 • Verkeerscirculatieplannen
Lees meer

Verkeersmodellering

 • Capaciteitsonderzoek kruispunten en rotondes
 • Verkeersmanagement en regelscenario’s
 • Verkeerslichten en VRI-advies
 • Verkeersregeltechnische ontwerp
 • Dynamische verkeerssimulaties
 • Statische en dynamische routekeuzemodellen
 • Vervoersvraagmodellen
 • Verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen
 • Intelligente verkeer- en transportsystemen
Lees meer

Verkeersonderzoek en -advies

 • Verkeersveiligheidsonderzoeken (gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors)
 • BLVC-plannen en het ontwerp van tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Advies omleidingsroutes en bouwroutes
 • Gebruiksvriendelijke enquêtes via een website en een digitale kaart
 • Parkeeronderzoeken (druk/duur/motief)
 • Verkeersonderzoek en metingen (o.a. verkeerstellingen met drones)
 • Bewegwijzeringsplannen en bordenscans
 • Fietspadenscans en onderzoeken naar fietsbeleving
Lees meer

Overige adviesdiensten

 • Interim projectleiding/verkeerskundige ondersteuning
 • Collegevoorstellen, verkeersbesluiten
 • RO-procedures, bestemmingsplanwijzigingen
 • BLVC-plannen, projectenwebsites, projectvoorlichting
 • Informatiebijeenkomsten, inloop-/inspraakavonden
 • Bewonersconsultaties, interactieve workshops
Lees meer
Bezig met laden... Bezig met laden...
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang