Mobiliteitsbeleid & mobiliteitsplannen

Mobiliteitsbeleid gaat verder dan alleen verkeer en vervoer; het is een integraal vraagstuk dat raakvlakken heeft met ruimtelijke ordening, duurzaamheid, en economie. In onze aanpak erkennen we deze veelzijdigheid en streven we naar soepele integratie van deze beleidsvelden. Door onze gebiedsgerichte aanpak sluiten wij aan op de Omgevingswet.

Ieder mobiliteitsplan is uniek

Iedere gemeente en iedere situatie is uniek. Samen met gemeenten, provincies en/of projectontwikkelaars zorgen wij voor passende unieke mobiliteitsplannen, afgestemd op de lokale kwaliteiten en opgaven in het gebied. We richten ons op het creëren van plannen die niet alleen voldoen aan de huidige behoeften, maar ook flexibel genoeg zijn om toekomstige ontwikkelingen in te passen. Dit alles begint met een duidelijke visie voor de lange termijn, die ook ruimte biedt voor de ontwikkelingen van vandaag. Deze visie resulteert in een mobiliteitsplan met concreet uitvoerbare plannen voor de korte en lange termijn. Uiteindelijk transformeren deze plannen in tastbare projecten in de openbare ruimte. 

Waarom Megaborn?

Megaborn heeft alle expertise van mobiliteitsbeleid tot uitvoeringsbegeleiding in huis en hanteert een hands-on aanpak in elk projectstadium. De inzichten die we opdoen tijdens de visie- en planfase, zetten we direct in voor praktische, slimme verkeersontwerpen en civieltechnische uitwerking. Dankzij onze praktijkervaring komen we snel tot de kern en leveren we adviezen die echt werken.

Waar kunnen wij jou bij helpen? 

  • (Gemeentelijke) verkeer en vervoersplannen (GVVP): Ontwikkelen van uitgebreide plannen voor lokale en regionale mobiliteit.
  • Verkeerscirculatieplannen: Optimaliseren van verkeersstromen voor efficiëntie en veiligheid.
  • Gebiedsgerichte mobiliteitsplannen: Aanpak op maat voor specifieke gebieden, rekening houdend met lokale kenmerken en uitdagingen.
  • Sustainable urban mobility plan (SUMP-aanpak): Duurzame stedelijke mobiliteitsplannen
  • (Strategisch) parkeerbeleid: Ontwikkeling van parkeerstrategieën die zowel toegankelijk als duurzaam zijn.
  • Netwerkanalyses en verkenningsstudies: Onderzoek naar mobiliteitsnetwerken en potentiële verbeteringen.
  • Verkeersparagraaf in bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkelingen: Integratie van verkeersaspecten in ruimtelijke ontwikkelingsplannen.
  • Beleid voor schoolomgevingen en verkeersveiligheid: Specifieke plannen voor het verbeteren van de veiligheid rond scholen.
  • MER-studies en MKBA’s: Milieueffectrapportages en maatschappelijke kosten-batenanalyses voor grondige evaluatie van projecten.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang