Verkeersmodellering & capaciteitsanalyses

De vraag naar vervoer is significant toegenomen, resulterend in hogere filedruk en steden die langzaam dichtslibben. Het hoofdwegennet worstelt met de verwerking van het toenemende verkeer, en we stuiten op ruimtelijke beperkingen. Dit vereist een slimme benadering en innovatieve oplossingen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Onze expertise op het gebied van verkeersmodellering en capaciteitsanalyse van verkeer helpt bij de slimme aanpak van verkeersuitdagingen. Verkeersimulaties en verkeersmodellen geven inzicht in het oplossend vermogen en de robuustheid van verschillende verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld:

 • het afwegen van verschillende kruispuntvormen;
 • het toetsen van geoptimaliseerde verkeerlichtenregelingen;
 • het bepalen van de verkeersafname in een dorp door aanleg van een rondweg;
 • het bepalen van het effect van verkeersmaatregelen op de routekeuze van weggebruikers.

Toekomstgerichte verkeersanalyse

We zetten verkeersmodellen in om de effecten van toekomstige ontwikkelingen, zoals nieuwe woonwijken, op het verkeer te voorspellen. Bij deze analyses houden we rekening met toekomstige trends, zoals autonome groei, ruimtelijke ontwikkelingen, geplande infrastructuur, en de opkomst van zelfrijdende voertuigen.

Integrale verkeersoplossingen

Het is essentieel om de verschillende verkeerssystemen (fiets, openbaar vervoer, en auto) te integreren en de ruimtelijke inrichting af te stemmen op verkeerslichtenregeling. Maatregelen op het niveau van kruispunten kunnen een brede impact hebben op het gehele verkeers- en vervoersnetwerk.

Wij zien het verkeersysteem als een onderdeel van de openbare ruimte. Daarom werken wij met integrale projectteams. Binnen onze projecten is een verkeersmodel vaak meer dan alleen een rekentool. Zo draagt een verkeermodel bij aan de visualisatie van een project of kunnen verschillende scenario’s binnen onze mobiliteitsplannen in beeld worden gebracht.

Tooling voor verkeersmodellering en -analyse

Statische verkeersberekeningen van kruispunten verkeerslichten doen wij met behulp van COCON. De ontruimingstijden berekenen we met het programma OTTO.

Voor dynamische modellering van individuele voertuigen hebben wij VISSIM in huis met aanvullende modules voor dynamische routekeuze en voertuigafhankelijke verkeerslichtenregelingen. Voor studies met bestaande (regionale) verkeersmodellen werken wij samen met onze vaste partners. Samen met onze klanten bepalen we wat de beste tool is voor elke verkeersstudie.

Klik hier voor meer informatie over verkeerssimulaties in onze projecten.

Onze producten en diensten:

 • Capaciteitsonderzoek kruispunten en rotondes
 • Verkeersmanagement en regelscenario’s
 • Verkeerslichten/VRI-advies
 • Verkeersregeltechnische ontwerp
 • Dynamische verkeerssimulaties
 • Statische en dynamische routekeuzemodellen
 • Vervoersvraagmodellen
 • Verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen
 • Intelligente verkeer- en transportsystemen

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang