Verkeersonderzoek en -advies

Een verkeerkundig of ruimtelijk vraagstuk begint vaak met een gedegen onderzoek. Megaborn verricht diverse onderzoeken: van het meten van verkeersstromen, snelheden en categorieën verkeersdeelnemers tot parkeerdrukmetingen of parkeermotiefonderzoeken. Om de onderzoeksresultaten te presenteren en visualiseren, beschikken wij over diverse applicaties, waaronder GIS-software.

Verkeersonderzoek met drones

Voor verkeerstellingen maken wij steeds vaker gebruik van drones. Door verkeersonderzoek met drones uit te voeren kun je overzichtelijk en efficiënt kruispunttellingen uitvoeren. Met speciale software kunnen onze partners de dronebeelden uitlezen en verwerken tot kruispuntstromen.

Aan de hand van de dronebeelden kan Megaborn verschillende onderzoeken uitvoeren met behulp van een verkeersmodel of verkeerssimulatie. Aan de hand van de nauwkeurige input van het droneonderzoek kunnen verkeersmodellen op kruispuntniveau worden gekalibreerd. Vervolgens kunnen wij diverse studies doen naar de verkeersafwikkeling van een kruispunt of de oversteekbaarheid van een weg.

Verkeersveiligheidsaudits

Megaborn is gespecialiseerd en ervaren in het uitvoeren van verkeersveiligheidsonderzoeken. Onze gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors onderzoeken of vorm, functie en gebruik van de weg in balans zijn. Eventuele knelpunten benoemen we met een suggestie voor een oplossingsrichting. In deze analyse wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan kwetsbare verkeerdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Enquêtes met GIS

Met locatie-intelligente enquêtes kunnen belanghebbenden op een plattegrond eenvoudig hun opmerkingen plaatsen. Met onze GIS-applicatie kunnen wij een op maat gemaakte digitale enquête maken. De data wordt gekoppeld aan kaartlagen, waardoor het makkelijk is geografische analyses uit te voeren op verschillende onderwerpen. De webapplicatie is ook geschikt om digitaal feedback op een ontwerp of voorstel te vragen. Het grote voordeel is dat belanghebbenden dit kunnen doen op een moment dat het voor hen het beste uitkomt.

Tijdelijke verkeerssituaties

Megaborn adviseert ook op het gebied van  tijdelijke verkeerssituaties. Hierin combineren we onze verkeerskundige en technische kennis. Wij stellen onder andere BLVC-plannen op, adviseren op het gebied van omleidingsroutes en bouwroutes en verzorgen de uitwerking van tijdelijke verkeersmaatregelen.

Onze producten en diensten:

  • Verkeersveiligheidsonderzoeken door gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors
  • BLVC-plannen en het ontwerp van tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Advies omleidingsroutes en bouwroutes
  • Gebruiksvriendelijke enquêtes via een website en een digitale kaart
  • Parkeeronderzoeken (druk/duur/motief)
  • Verkeersonderzoek en metingen (o.a. verkeerstellingen met drones)
  • Bewegwijzeringsplannen en bordenscans
  • Fietspadenscans en onderzoeken naar fietsbeleving

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang