Verkeer
Infra
Mobiliteit

Integrale plannen en ontwerpen passend binnen de openbare ruimte

Megaborn is gespecialiseerd in het opstellen van optimale wegontwerpen in de openbare ruimte. Onze ontwerpers kennen de verkeerskundige ontwerprichtlijnen en hebben gevoel voor maatvoering en beeldkwaliteit.

Systeemdenken

Megaborn beschouwt de openbare ruimte als één integraal systeem met diverse functies: verplaatsen, parkeren, winkelen, verblijven, ontmoeten, spelen, bevoorraden, afvoeren van vuilwater, hemelwater en restafval, straatverlichting, bomen en beplanting. Essentieel daarbij zijn de wensen van de eindgebruikers. Zij zijn immers degenen die de ruimte in de praktijk gaan gebruiken. Het beoogd gebruik (de functies) en de kwaliteit daarvan (de eisen en aspecten) dienen daarom vroeg in het ontwerpproces helder te zijn.

De integrale systeemwijze draagt bij aan een kosteneffectieve en doelgerichte totstandkoming van een ontwerp, met baten op het gebied van duurzaamheid en draagvlak. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling wordt beschouwd als één samenhangend systeem, verruimt dit het projectperspectief en worden kansen en risico’s in de omgeving benut. Het resultaat is een duurzame, veilige, leefbare, hoogwaardige en bereikbare leefomgeving.

Onze dienstverlening

Onze adviseurs, ingenieurs en managers beschikken over ruime ervaring met ruimtelijke, verkeerskundige en civieltechnische thema's. Met hun uiteenlopende achtergronden (onder meer planologie, sociale geografie, verkeerskunde, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, wegenbouwkunde, civiele techniek en bedrijfskunde) zijn zij samen in staat buiten de geijkte paden te denken. Kern van onze aanpak is dat wij niet alleen kijken naar technische, maar ook naar beleidsmatige zaken, met oog voor maatschappelijke, duurzame en organisatorische factoren. Dit leidt tot efficiëntere processen, meer realistische planningen, kortere doorlooptijden en betere oplossingen.

Visualisaties

Voor het presenteren van ideeën, plannen en ontwerpen, maken we geregeld visualisaties. Het is een manier om informatie helder en begrijpelijk over te brengen aan belanghebbenden. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Klik hier voor meer informatie over visualisaties.

Onze producten en diensten:

 • Duurzaam Veilig wegontwerp
 • Ontwerp kruispunten, (turbo-)rotondes en aansluitingen
 • Integraal ontwerp openbare ruimte (verkeer- en verblijfsgebieden)
 • Herinrichtingsplannen (woonwijken en centrumgebieden)
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • (Her)inrichting schoolzones
 • Visualisaties (photoshops, infographics, 3D-modellen)
 • Technische 3D-ontwerpen (lengteprofielen, taludbepaling)
 • Kostenramingen
 • Inpassingsontwerpen en rijcurve(simulaties)
 • Verkeersplannen (tijdelijke verkeersmaatregelen)
 • Ontwerp (snel)fietsroutes
 • Ontwerp toegankelijkheid openbare ruime (o.a. bushaltes)
 • Toetsen verkavelingsplannen en ontwerp van nieuwbouwwijken
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen