Verkeer
Infra
Mobiliteit

Inleiding
De gemeente Leerdam had sinds 2005 een nieuw parkeerbeleidsplan. Het plan moest zorgen voor een betere verdeling van de parkeermotieven en parkeerdruk in en rond het centrum. In de jaren na invoering van het parkeerbeleidsplan zijn er in Leerdam toch nog enkele aanvullende ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren. Een voorbeeld is de proef met de parkeerschijfzone op de Vlietskant en de Kerkstraat. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van parkeren, de gewenste beleidsevaluatie en de proef met de parkeerschijfzone is actuele parkeerdata gewenst. Naar aanleiding hiervan heeft Megaborn een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrumgebied.

Opdrachtgever
Gemeente Leerdam

Werkwijze
Om inzicht te krijgen in de actuele parkeersituatie in en rond het centrum van Leerdam heeft Megaborn een parkeermotiefonderzoek uitgevoerd vóór (0-meting) en na (1-meting) de invoering van de proef met de blauwe zone. Daarbij zijn parkeerdruk en parkeermotief in beeld gebracht. Daarnaast is het fietsparkeren in het stationsgebied onderzocht. De volgende werkwijze is daarbij gehanteerd:

 1. Voorbereiding parkeeronderzoek
  1. Vaststellen parkeersecties met gemeente;
  2. Inventarisatie parkeercapaciteit / stallingsmogelijkheden;
  3. Opstellen/vaststellen matrix parkeermotieven met gemeente;
  4. Afstemming met politie.
 2. Uitvoering parkeeronderzoek
  Zowel tijdens de 0- als de 1-meting zijn op 3 dagen (donderdag/vrijdag/zaterdag) op verschillende momenten van de dag kentekens geregistreerd (onvolledige kentekenregistratie). Daarbij is een aantekening gemaakt wanneer voertuigen, op basis van wetgeving, foutief geparkeerd stonden.
 3. Data-analyse
  De ingewonnen data is geanalyseerd om te komen tot de volgende gegevens.
  1. Parkeerdruk (bezettingsgraad) per parkeersectie en per meetmoment, uitgesplitst naar type parkeerplaats (vergunninghouders/betaald/gratis);
  2. Parkeermotief (bewoner/bezoeker/werker), per parkeersectie en per deelgebied;
  3. Parkeerduur: aantal voertuigen per parkeerduurklasse en de gemiddelde parkeerduur, per parkeersectie en per deelgebied;
  4. Overzicht van vraag en aanbod, inclusief het aantal buiten de stalling geplaatste fietsen.

Resultaat
Het resultaat is een rapportage met een overzicht van de belangrijkste resultaten, in de vorm van grafieken en tabellen. Meer gedetailleerde resultaten zijn opgenomen in een bijlagenrapport. Door de resultaten van de laatste en de eerder uitgevoerde onderzoeken te vergelijken zijn effecten van maatregelen zoals de proef met de blauwe zone bepaald. De resultaten daarvan zijn helder omschreven in het hoofdrapport. Daarnaast zijn op basis van het onderzoek enkele beleidsvraagstukken beantwoord. De rapportage is voorzien van een management-samenvatting.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen