Engineering & Contractmanagement

De afdeling engineering maakt civieltechnische (3D-)ontwerpen, adviezen, bestekken en ramingen voor infrastructurele projecten. Daarnaast zorgen we voor globale en gedetailleerde weginspecties, inventarisaties, vooronderzoeken en de afstemming met belanghebbenden zoals bewoners, hulpdiensten en nutsbeheerders. Onze engineers hebben alle expertise in huis voor het realiseren van producten en verrichten van diensten op tal van terreinen, zoals:


Strategisch engineeringsadvies

  • Duurzaam assetmanagement
  • Investeringsbegrotingen en budgetramingen (SSK)
  • Aanpak Duurzaam GWW / duurzaamheidsadviezen
  • Advisering duurzaam inkopen en effectiever organiseren
  • Beleidagenda technische maatregelen beheer en onderhoud
  • Advisering en begeleiding contract- en aanbestedingsprocedures
  • Advisering functioneel specificeren / SE
  • Moederbestekken, standaard inrichtingshandboeken (HIBOR)
  • Voorbereidend onderzoek voor aanleg nieuwe wegen en wijken (milieu, geluid, groen, flora/fauna, riool, geotechniek, water)
  • Innovatiescans en innovatie adviezen
Lees meer

Oplossingen, ontwerpen en (besteks-)tekeningen

  • 2D en 3D-tekeningen voor schets-, voorlopig en definitief ontwerp
  • Presentatietekeningen
  • (Besteks-)tekeningen voor bouw- en woonrijp maken
  • VRI- (besteks-)tekeningen
  • Rioleringsplannen en berekeningen
  • 2d en 3d-rioleringsontwerpen
  • Groen-/cultuurplannen
  • 2D en 3D visualisatie (sketchup, fotoshop, illustrator)
Lees meer

Contracten, bestekken en systems engineering

  • Systems Engineering / functioneel programma van eisen
  • UAV-GC contracten
  • EMVI, aanbestedingsstrategie, BVP, contractbeheersingstrategie
  • RAW-contracten, open-posten-bestekken, hybride contracten
  • Bestekken voor bouw- en woonrijp maken
  • VRI- bestekken, bestekken openbare verlichting
  • Rioleringsbestekken
  • Groenbestekken
  • Besteksramingen en directieramingen
Lees meer

Directievoering en toezicht

 • Coördinatie bouwplaats
 • Omgevingsmanagement / communicatie omgeving
 • Risicomanagement
 • Procesbegeleiding, voortgangsbewaking en kostenbewaking
 • Praktische controle besteksuitvoering
 • Kabels- en leidingen coördinatie
 • Inspecties
 • Dagelijks toezicht (voortgang V&G en kwaliteit)
Lees meer

Overige diensten engineering

  • (Tijdelijke) projectbegeleiding, ontwerpbegeleiding
  • BIM strategie, NLCS, tekenafspraken
  • Weginspecties, verhardingsonderzoek, verhardingsadvies
  • Inmetingen (ten behoeve van 2D en 3D-ontwerp)
  • Second opinions ontwerpen, bestekken en contracten
  • Afwikkelen financiële zaken, revisie en onderhoudstermijn
Lees meer
Bezig met laden... Bezig met laden...
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang