Integraal ontwerp openbare ruimte

Bij Megaborn blinken we uit in het integraal ontwerpen van openbare ruimtes, waarbij we niet alleen voldoen aan de hoogste verkeerskundige en technische normen, maar ook een scherp oog hebben voor esthetiek en functionaliteit. Onze visie is gericht op het transformeren van stedelijke en landelijke gebieden tot veilige, aangename en toegankelijke plekken, met een proactieve aanpak van klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie.

Voorop in klimaatadaptief ontwerpen

Klimaatadaptief ontwerpen staat centraal in het weerbaarder maken van openbare ruimtes voor de uitdagingen van zowel extreme neerslag als droogteperioden. We baseren onze strategieën op wetenschappelijke kennis over, best practices van en ervaring met klimaatadaptieve maatregelen die de bodeminfiltratie van regenwater verbeteren en de risico's op wateroverlast, hittestress en bodemdaling minimaliseren. Door bewoners actief te betrekken bij het ontwerpproces, stimuleren we een gemeenschappelijke inzet voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Natuurinclusief en duurzaam ontwerpen

Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen zijn ontwerpthema’s die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Met elke nieuwe wijk of straat verdwijnt een stukje natuur, maar soms zorgt deze ontwikkeling ook voor nieuwe natuur. De ingrepen hebben invloed op de biodiversiteit. Met een natuurinclusief ontwerp streven we naar een zo gevarieerd en robuust mogelijk ecosysteem in de bebouwde omgeving. Naast behoud en verbetering van de biodiversiteit brengt het investeren in natuurinclusieve ontwerpen ook vaak klimaatadaptieve voordelen met zich meebrengen, zoals het tegengaan van wateroverlast, hittestress, de luchtkwaliteit verbeteren en de verblijfskwaliteit vergroten.

Integraal ontwerp openbare ruimte: functioneel, haalbaar en harmonieus

Binnen Megaborn werken adviseurs en ingenieurs samen aan integrale inrichtingsprojecten. Wij werken met specialisten om projecten te doorlopen die niet alleen functioneel en haalbaar zijn, maar ook in harmonie met de natuur werken. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het zorgen voor een samenhangend netwerk via groenstructuren, het behouden van bomen als uitgangspunt en beplanting kiezen die voorziet in voedsel en beschutting voor dieren. Kennis van welke soort wat nodig heeft om zich te kunnen vestigen is hierbij essentieel. Megaborn als ontwerpende partij vormt hierbij een belangrijke schakel tussen onze klant, de ecoloog en de eindgebruiker.

Aanpak Duurzaam GWW

In projectprocessen ontstaat een alsmaar groter wordende vraag naar duurzaamheid. Om dit te realiseren is de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Megaborn is grondlegger van en specialist in deze aanpak en wij trainen organisaties (overheden en marktpartijen) om deze aanpak in hun eigen werkprocessen te implementeren.

Aan de hand van het Ambitieweb maken we gezamenlijk de duurzaamheidsambities helder. Het Ambitieweb raakt alle facetten van een project aan waardoor een helder en integraal beeld ontstaat hoe een project duurzamer gerealiseerd kan worden. Met de Omgevingswijzer maken we het mogelijk om een analyse te maken van de impact van een project en dit visueel weer te geven. Dit faciliteert een gestructureerde discussie en ontwikkelt een gezamenlijk perspectief. Lees 

Duurzaam GWW voor snelle, samenhangende en betaalbare oplossingen

Bij de reconstructie van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in de gemeente Wijdemeren heeft de Aanpak Duurzaam GWW geleid tot een samenhangende en budgetverantwoorde oplossing in korte tijd.

Op onze website werkenaanduurzaamheid.nl vindt u meer informatie over onze Aanpak voor duurzaam GWW en hoe u hiermee zelf aan de slag kunt gaan.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang