Verkeer
Infra
Mobiliteit

Definitief ontwerp Gemondseweg Schijndel

De gemeente heeft in samenwerking met de vijf leden van de kerngroep Gemondseweg een definitief ontwerp opgesteld voor de groenrenovatie in de straat.

De kaders voor het project zijn:

Verkeer

 • Het blijft een 30 km/u-zone, met gelijkwaardige kruispunten
 • Handhaven punaises op kruispunten
 • Parkeren kan op de rijbaan en/of in parkeervakken

Riool

 • Geen werkzaamheden aan hoofdriool en huisaansluitleidingen
 • Handhaven straat- en trottoirkolken en indien nodig verplaatsen

Groen

 • Gezonde bomen zo veel als mogelijk behouden
 • Behouden van minimaal één bomenrij naast de rijbaan in verband met vleermuizen
 • Meer (groei)ruimte voor te handhaven beukenbomen en groeiplaatsverbetering bij nieuwe bomen toepassen
 • Planten van nieuwe bomen is niet mogelijk op bestaande kabels en leidingen
 • Zelfbeheer van groenvoorzieningen handhaven en mogelijk uitbreiden

Wegenbeheer

 • Toekomstbestendig wegprofiel toepassen, zowel boven- als ondergronds voldoende ruimte voor de verschillende functies, riool, bomen en verhardingen
 • Verbeteren toegankelijkheid voetpaden en oversteekvoorzieningen
 • Herstellen en eventueel aanpassen van trottoir, rijbaan en parkeervakken
 • Bestaande materialen hergebruiken, alleen nieuwe betontegels in voetpad en inritten

Overig

 • Bestaande lichtmasten handhaven
 • Geen geplande werkzaamheden aan kabels en leidingen

 

De toelichting op het ontwerp in hoofdlijnen

In het ontwerp worden de bomen aan de noordzijde (huisnrs. 3 t/m 5) in het voetpad gekapt. De overige gezonde bomen in groenvakken blijven staan. Er is gekozen aan de noordzijde, tussen de Bunderstraat en Verhoevenlaan, een toegankelijk voetpad aan te leggen. Voor huisnrs. 7 t/m 25 vervalt dus de parkeerstrook. Tussen rijbaan en voetpad komt een trottoirband. Hiermee wordt voorkomen dat verkeer om de snelheidsremmende punaises heen rijdt. Onder het voetpad aan de noordzijde ligt het tracé van de meeste kabels en leidingen. De beplanting in de groenvakken voor huisnrs. 7 t/m 30 blijft staan.

Aan de zuidzijde vervalt het voetpad in de gehele straat en worden groenvakken aangebracht tussen erfgrens en de rijbaan. De gezonde beukenbomen blijven staan. Ter hoogte van huisnrs. 10 en 16 t/m 30 worden de slechte bomen vervangen door nieuwe bomen met een goede groeiplaats. Voor huisnrs. 16 t/m 30 komen tussen de bomen en inritten vier verhoogde langsparkeervakken welke via een schuine band bereikbaar zijn. Verder kan overal in de straat op de rijbaan worden geparkeerd.

De rijbaan wordt over de gehele straat versmald naar 5,40 meter. Hiervoor wordt de trottoirband aan de zuidzijde circa 0,60 meter verplaatst. De kant van de rijbaan aan de noordzijde blijft dus hetzelfde. De te handhaven beukenbomen aan de zuidzijde krijgen door deze versmalling meer groeiruimte en wordt wortelopdruk voorkomen.

De bestaande punaises op de kruispunten met de Mandersstraat en Wijsstraat blijven en worden indien noodzakelijk volgens de richtlijnen herstraat.

Klik op het ontwerp om deze in detail te bekijken. Er is één aanpassing gedaan. De boom naast Bunderstraat huisnr. 38 wordt vervangen.

Definitief ontwerp Gemondseweg Schijndel

 


Klik om meer te laden
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen