Verkeer
Infra
Mobiliteit

Herinrichting parallelwegen Rembrandtlaan, Frans Halsstraat en Populierlaan

 

Update: 7 december 2020 - concept bestekstekeningen

De gemeente heeft op basis van de vastgestelde definitieve ontwerpen de bestekstekeningen uitgewerkt.

Klik hier voor de bestekstekeningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Update: 10 november 2020 - vaststelling definitieve ontwerpen

De gemeente heeft reacties ontvangen op de twee uitgewerkte varianten van de parallelwegen als fietsstraten. Hiervoor onze dank. Als resultaat van uw reacties zijn de volgende voorstellen vastgesteld en verder uitgewerkt:

  • Rembrandtlaan: variant 1.
  • Frans Halsstraat: variant 2. Deze wordt uitgevoerd met behoud van de doorsteek naar de hoofdrijbaan. Deze doorsteek is belangrijk voor een optimale bereikbaarheid van de brandweerkazerne.
  • Populierlaan: Variant 3. Na overleg met de bewoners uit de Populierlaan is er een nieuwe variant toegevoegd (variant 3). Hierbij blijft de nieuwe weg op de locatie van de bestaande weg. Dit mede om een brede groenstrook en parkeren mogelijk te maken tussen voetpad en fietsstraat.

De toegevoegde variant 3 is niet met de bewoners Rembrandtlaan en Frans Halsstraat teruggekoppeld, omdat in deze 2 straten deze variant 3 niet inpasbaar is:

  • In Rembrandtlaan moet de rijbaan worden verlegd, omdat de bomen tussen hoofdrijbaan en parallelweg meer ruimte nodig hebben. De weg wordt hier nu al op een aantal plaatsen opgedrukt, en kan dus niet op de bestaande plaats worden aangelegd. Door hier de weg tegen het trottoir aan te leggen komt er meer ruimte voor deze bomen, én de mogelijkheid voor het aanleggen van enkele langsparkeerplaatsen tussen de bomen.
  • In de Frans Halsstraat is de huidige ruimte tussen voetpad en parallelweg te smal om langsparkeerplaatsen aan te leggen.

Klik hier voor de definitieve ontwerptekeningen

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7 juli 2020 - Projectinformatie en schetsontwerpen

De gemeente Meierijstad is bezig met de herinrichting van de parallelwegen van de Rembrandtlaan, Frans Halsstraat en Populierlaan. Het ontwerp van de straten willen we graag samen met u maken, zodat er een gedragen ontwerp ontstaat. U maakt immers dagelijks gebruik van de wegen en weet wat er zoal speelt. Op basis van de kaders heeft de gemeente voor iedere straat twee varianten opgesteld voor de herinrichting van de parallelwegen tot fietsstraten.  Het uiteindelijke definitieve ontwerp, kan ook een combinatie/samenvoeging zijn van deze varianten. Dit is mede afhankelijk van uw inbreng en wensen. Graag ontvangen wij uw reactie op de gemaakte ontwerpen. Via de onderstaande link kunt u de ontwerpen inzien en reageren via de vragenlijst.

Klik hier voor alle projectinformatie de ontwerptekeningen van de varianten


Klik om meer te laden
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen