Verkeer
Infra
Mobiliteit

Inrichtingsplan Kerkendijk Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een inrichtingsplan opgesteld voor de groenrenovatie in de Kerkendijk in Schijndel. Aanleiding voor de renovatie is vooral de slechte vitaliteit van een groot aantal bomen (sierkersen). Maar ook is sprake van wortelopdruk en een slechte kwaliteit van de beplanting.

De kaders voor het project zijn:

Groen

 • Bomenbeleidsplan met aandacht voor de juiste boom op de juiste plaats, met de juiste groeiplaatsinrichting
 • In stand houden van de groenstructuur
 • Planten van nieuwe bomen is niet wenselijk op bestaande kabels en leidingen

Verkeer

 • Straat blijft een 30 km/u-zone, met gelijkwaardige kruispunten
 • Handhaven parkeervakken en inritten

Riool

 • Geen werkzaamheden aan hoofdriool en huisaansluitleidingen
 • Handhaven straat- en trottoirkolken en indien nodig verplaatsen

Wegenbeheer

 • Toekomstbestendig wegprofiel behouden, zowel boven- als ondergronds voldoende ruimte voor de verschillende functies, riool, bomen en verhardingen
 • Herstellen en eventueel aanpassen van trottoir met bestaande materialen

Overig

 • Bestaande lichtmasten handhaven
 • Geen geplande werkzaamheden aan kabels en leidingen

 

De toelichting op het ontwerp in hoofdlijnen

De sierkersen aan de noord- en zuidzijde van de Kerkendijk worden gekapt op een aantal exemplaren na. Deze kunnen voorlopig blijven staan zonder de nieuwe bomen te hinderen in hun ontwikkeling. Op deze wijze wordt een volledige kaalslag in de straat voorkomen. Op termijn, als de vitaliteit daar aanleiding voor geeft, zullen deze bomen echter ook worden verwijderd zonder dat deze worden vervangen door nieuwe.

Zowel aan de noord- als zuidzijde van de straat worden in de groenvakken nieuwe bomen en beplanting aangebracht. Hierbij is de boomkeuze afgestemd op de locatie (groeiplaats en afmeting boom) om toekomstige problemen zoals wortelopdruk te voorkomen. Ook is gekozen voor een grotere variatie in soorten. Dit komt de ecologische waarde ten goede en maakt de straat als geheel weerbaarder tegen mogelijke toekomstige boomziektes. Ter hoogte van Kerkendijk huisnummers 16, 18 en 40 worden in het voetpad geen bomen meer geplant vanwege kabels en leidingen en de toegankelijkheid (voldoende breedte) van het voetpad.

Klik op het ontwerp om deze in detail te bekijken.

Ontwerp inrichtingsplan Kerkendijk in Schijndel


Klik om meer te laden
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen