Verkeer
Infra
Mobiliteit

Kortenhoefsedijk

De gemeente Wijdemeren gaat een deel van de Kortenhoefsedijk integraal reconstrueren. De weg en riolering is aan vervanging toe. Uit onderzoek is gebleken dat ook de bestaande beschoeiing(damwand) langs de waterpartij aan de Kortenhoefsedijk dient te worden vervangen. Het betreft het gedeelte tussen het Dode eind en de Cattenbrug.

De wegen dienen duurzaam veilig (30/50 km per uur) te worden ingericht. De gemeente Wijdemeren hecht veel waarde aan een ontwerp dat wordt gedragen door de bewoners. De wensen van bewoners ten aanzien van parkeren, groen, verkeersremmende maatregelen et cetera dienen daarom zoveel als mogelijk te worden meegenomen in het ontwerp, voor zover het past binnen het beleid van de gemeente. Het ontwerp dient ook te worden afgestemd met de busmaatschappij, hulpdiensten en de nutsbedrijven. Na herinrichting zijn  alle verhardingsconstructies in het gebied in een goede staat en kunnen 30 jaar mee. De riolering moet na aanleg weer 60 jaar mee kunnen gaan. Na de reconstructie wil de gemeente geen gemeentelijk riool op privéterrein meer hebben. Het hemelwater moet zijn afgekoppeld van de vuilwaterafvoer.

Voor het project is een klankbordgroep samengesteld, die de bewoners en ondernemers vertegenwoordigt. De klankbordgroep wordt actief betrokken bij het opstellen van het ontwerp en zorgt voor terugkoppeling naar de bewoners van de dijk.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen