Ons klimaat is aan het veranderen. Het gevolg is dat in Nederland korte en intensievere buien maar ook extreme droogte vaker voorkomen dan voorheen. Bewoners, bedrijven en overheidsinstanties ondervinden hiervan meer overlast. Door het aanbrengen van passende oplossingen in de openbare ruimte kan er zorgzaam worden omgegaan met overlast van veel hemelwater of extreme droogte.

Een oplossing voor het beperken van wateroverlast is maatwerk en hangt vast aan verschillende facetten. Er zal bepaald moeten worden of hemelwater geborgen, geïnfiltreerd of beide moet worden. Ook zal er bekeken moeten worden of een dergelijk systeem goed aansluit in de omgeving en de plaatselijke omstandigheden. Tot slot spelen het beschikbare budget en de eisen van beheer en onderhoud ook een rol in de keuze van het systeem.

Megaborn heeft in verschillende projecten oplossingen zoals wadi’s, waterbergende funderingen, krattenvelden, verticale infiltratie en (infiltratie)riolering uitgewerkt die hemelwater bergen en/of infiltreren. Vanaf het uitschrijven van functionele eisen tot aan het opnemen in het bestek en op tekeningen heeft Megaborn diverse opdrachtgevers ontzorgd en de openbare ruimte “klimaat robuust” gemaakt.

Onze ingenieurs en adviseurs hebben vorige maand corona-proof de cursus stedelijk water en riolering gevolgd. Tijdens de cursus kwamen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stedelijk water en riolering aan bod. Hiermee heeft de afdeling zijn kennis en kunde op dit gebied verder uitgebreid.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen