Momenteel wordt het landgoed “De Bunzing” opnieuw ingericht. In het landgoed worden de percelen ontgrond om de huidige soortenarme graslanden om te vormen naar (nat) heischraal grasland op de hogere zandgronden, en dotterbloemhooiland op de lagere percelen. Het gaat hierbij om het verwijderen van de bovenlaag van de bodem tot op een diepte van 30 tot 40 cm. Megaborn heeft naar aanleiding van de vraag van Utrechts Landschap samen met Natuurbalans Limes Divergens de voorbereiding en de aanbesteding begeleid. Momenteel begeleidt Megaborn de uitvoering. Is dit geen mooi plaatje om de dag mee te beginnen?

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang