Mobiliteitsbeleid & mobiliteitsplannen

Mobiliteit is geen sectoraal, maar een integraal vraagstuk. In onze mobiliteitsplannen en -adviezen verbinden wij de beleidsvelden ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, duurzaamheid en economie. Door onze gebiedsgerichte aanpak sluiten wij aan op de Omgevingswet.

Samen met gemeenten, provincies en/of projectontwikkelaars zorgen wij voor passende unieke mobiliteitsplannen, afgestemd op de lokale kwaliteiten en opgaven in het gebied. Dit alles begint met een duidelijke visie voor de lange termijn, die ook ruimte biedt voor de ontwikkelingen van vandaag. Deze visie resulteert in concrete uitvoerbare plannen voor de korte en lange termijn.

Deze plannen leiden uiteindelijk tot projecten op straat. De kracht van Megaborn is de kennis en betrokkenheid tijdens alle facetten van een project, waardoor de kennis die is opgedaan bij visie- en planvorming niet verloren gaat bij het maken van de verkeerskundige ontwerpen en bij de civieltechnische uitwerking en realisatie. Andersom geldt dat door onze kennis van de praktijk, wij in onze advisering snel tot de kern komen en haalbare adviezen geven.

Onze producten en diensten:

  • (Gemeentelijke) verkeer en vervoersplannen (GVVP)
  • Verkeerscirculatieplannen
  • Gebiedsgerichte mobiliteitsplannen
  • Sustainable urban mobility plan (SUMP-aanpak)
  • (Strategisch) parkeerbeleid
  • Netwerkanalyses en verkenningsstudies
  • Verkeersparagraaf in bestemmingsplan voor ruimtelijke ontwikkelingen
  • Beleid voor schoolomgevingen en verkeersveiligheid
  • MER-studies en MKBA’s
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang