Verkeersmodellen & capaciteitsanalyses

De vervoersvraag is de afgelopen jaren gegroeid en de filedruk neemt toe. Steden slibben langzaam dicht en ook het hoofdwegennet kan het verkeer steeds slechter verwerken. Ruimtelijk lopen we tegen steeds meer grenzen aan. Die vraagt om een slimme aanpak en slimme oplossingen om de doorstroming op gang te houden.

Onze expertise op het gebied van verkeersmodellering helpt bij de slimme aanpak van verkeersproblemen. Verkeersimulaties en verkeersmodellen geven inzicht in het oplossend vermogen en de robuustheid van verschillende verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld:

 • het afwegen van verschillende kruispuntvormen;
 • het toetsen van geoptimaliseerde verkeerlichtenregelingen;
 • het bepalen van de verkeersafname in een dorp door aanleg van een rondweg;
 • het bepalen van het effect van verkeersmaatregelen op de routekeuze van weggebruikers.

Een blik in de toekomst

Verkeersmodellen gebruiken wij ook om verkeerseffecten van toekomstige ontwikkelingen in beeld te brengen, bijvoorbeeld de realisatie van een nieuwe woonwijk. Bij het bepalen van de verkeerseffecten houden wij altijd rekening met ontwikkelingen in de toekomst. We letten op de autonome groei van het verkeer, ruimtelijke ontwikkelingen of geplande infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook op de opkomst van zelfrijdende voertuigen.

Verkeersysteem als integraal geheel

De integratie van de verschillende verkeersystemen (fiets, openbaar vervoer en auto) en is de afstemming van het ruimtelijke ontwerp op een verkeerslichtenregeling zijn van essentieel belang. Een maatregel op kruispuntniveau heeft vaak effect op andere delen van het verkeer- en vervoersnetwerk.

Wij zien het verkeersysteem als een onderdeel van de openbare ruimte. Daarom werken wij met integrale projectteams. Binnen onze projecten is een verkeersmodel vaak meer dan alleen een rekentool. Zo draagt een verkeermodel bij aan de visualisatie van een project of kunnen verschillende scenario’s binnen onze mobiliteitsplannen in beeld worden gebracht.

Tooling

Statische verkeersberekeningen van kruispunten verkeerslichten doen wij met behulp van COCON. De ontruimingstijden berekenen we met het programma OTTO.

Voor dynamische modellering van individuele voertuigen hebben wij VISSIM in huis met aanvullende modules voor dynamische routekeuze en voertuigafhankelijke verkeerslichtenregelingen. Voor studies met bestaande (regionale) verkeersmodellen werken wij samen met onze vaste partners. Samen met onze klanten bepalen we wat de beste tool is voor elke verkeersstudie.

Klik hier voor meer informatie over verkeerssimulaties in onze projecten.

Onze producten en diensten:

 • Capaciteitsonderzoek kruispunten en rotondes
 • Verkeersmanagement en regelscenario’s
 • Verkeerslichten/VRI-advies
 • Verkeersregeltechnische ontwerp
 • Dynamische verkeerssimulaties
 • Statische en dynamische routekeuzemodellen
 • Vervoersvraagmodellen
 • Verkeersmanagement en smart mobility-oplossingen
 • Intelligente verkeer- en transportsystemen
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang