Strategisch beleid en duurzaamheidsmanagement

Verkeer, infra en mobiliteit zijn geen sectorale, maar een integrale vraagstukken. De afdeling management zorgt voor de integratie van onze verkeerskundige en civiele projecten met de overige beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, stedenbouw, water, milieu en duurzaamheid.

Op onze website werkenaanduurzaamheid.nl vindt u meer informatie over onze duurzaamheidsdiensten.

Onze producten en diensten:

  • College- en raadsvoorstellen, beleids- en visiestukken
  • Bestuurlijke en procesmatige (optimalisatie-)adviezen
  • Duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen/organiseren
  • Organisatieadviezen, trainingen procesverbetering, coaching
  • Strategisch projectadvies, strategische beleidsafstemming
  • Politiek RO-advies, Green Deal aanpak
  • Omgevingswijzer en beleidsvertaling
  • Opstellen duurzame mobiliteitsplannen en visies
  • Aanpak Duurzaam GWW en aanpak duurzame mobiliteit
  • Mobiliteitsverduurzamingsadvies
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen