Integraal Ontwerp Openbare Ruimte

Megaborn is gespecialiseerd in het opstellen van optimale ontwerpen in de openbare ruimte. Onze ontwerpers kennen de verkeerskundige en technische ontwerprichtlijnen en hebben gevoel voor maatvoering en beeldkwaliteit. Onze missie is om steden, dorpen en wijken veilig, leefbaar en bereikbaar te maken en aan te passen aan de klimaatuitdagingen en energietransitie.

Systeemdenken

Megaborn beschouwt de openbare ruimte als één integraal systeem met diverse functies: verplaatsen, parkeren, winkelen, verblijven, ontmoeten, spelen, bevoorraden en het afvoeren en bergen van vuilwater, hemelwater en restafval. Essentieel daarbij zijn de wensen van de eindgebruikers en de mogelijke behoeftes van toekomstige gebruikers. Het beoogd gebruik (de functies) en de kwaliteit daarvan (de eisen en aspecten) dienen daarom vroeg in het ontwerpproces helder te zijn. Megaborn helpt om de hele scope van de ontwerpopgave in beeld te brengen. Hiervoor gebruiken we onze expertise en diverse tools, zoals het ambitieweb voor de scopebepaling en relatics voor het vastleggen van eisen, wensen en randvoorwaarden.

De integrale systeemwijze draagt bij aan een kosteneffectieve en doelgerichte totstandkoming van een ontwerp, met baten op het gebied van duurzaamheid en draagvlak. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling wordt beschouwd als één samenhangend systeem, verruimt dit het projectperspectief en worden kansen en risico’s in de omgeving benut. Het resultaat is een duurzame, veilige, leefbare, hoogwaardige en bereikbare leefomgeving.

Divers team

Onze adviseurs, ingenieurs en managers beschikken over ruime ervaring met ruimtelijke, verkeerskundige en civieltechnische thema's. Met hun uiteenlopende achtergronden (onder meer planologie, sociale geografie, stedenbouwkunde, verkeerskunde, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, wegenbouwkunde, civiele techniek en bedrijfskunde) zijn zij samen in staat buiten de geijkte paden te denken. Kern van onze aanpak is dat wij niet alleen kijken naar technische, maar ook naar beleidsmatige zaken, met oog voor maatschappelijke, duurzame en organisatorische factoren. Dit leidt tot efficiëntere processen, meer realistische planningen, kortere doorlooptijden en betere oplossingen.

Visualisaties

Voor het presenteren van ideeën, plannen en ontwerpen, maken we geregeld visualisaties. Het is een manier om informatie helder en begrijpelijk over te brengen aan belanghebbenden. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.

Digitaal informatie verzamelen, verwerken en presenteren

Om alle informatiestromen vanuit bewoners in goede banen te leiden zetten wij verschillende tools in. Zo gebruiken wij bij het opstellen van GVVP’s een online enquêtetool. Hierin kunnen bewoners op basis van een digitale kaart hun mening geven over verkeerssituaties in hun gemeente.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen