CO2-prestatieladder

Megaborn is sinds 2019 CO2-bewust gecertificeerd op trede 5 van de CO2-prestatieladder (sinds 2012 op trede 3). Megaborn heeft sinds de start een emissiereductiebeleid dat gericht is op het beheersen en beperken van emissies. Nadat de 0-situatie in 2012 en 2013 is vastgesteld is vanaf het referentiejaar 2014 een doel gesteld om tot 2020 jaarlijks 3% CO2-uitstoot te reduceren in een herhalend proces van inventarisatie en evaluatie. Sinds 2019 is deze doelstelling vernieuwd, waarbij het nieuwe doel een reductie is van 18% in 2025 ten opzichte van 2019 (≈3% per jaar).

In het Energiemanagement Actieplan is de doelstelling van Megaborn verder uitgewerkt per emissie. Doordat Megaborn per periode vaststelt of doelstellingen gerealiseerd zijn, wordt er gestreefd naar continue verbetering van het energiemanagementsysteem (PDCA-cyclus). Medewerkers van Megaborn, opdrachtgevers en andere belanghebbenden worden hiervan op de hoogte gebracht.

Megaborn onderzoekt jaarlijks mogelijkheden en initiatieven om zorg te dragen voor een meer duurzame samenleving. Megaborn speelt hierin een actieve rol door initiatieven aan te gaan rondom klimaatverandering en het reduceren van CO2-uitstoot op uit te voeren projecten. Daarnaast stuurt Megaborn binnen haar eigen organisatie aan op de vermindering van CO2-uitstoot.

CO2-bewust Certificaat

Carbon Footprints

Energie Management Actieplan

Communicatieplan

Nieuwsbrief

Sector initiatief

Links

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang