Centrumroute Harderwijk GOW 30

De gemeente Harderwijk wil de leefbaarheid en veiligheid op de centrumroute verbeteren door doorgaand autoverkeer te weren en de snelheid te verlagen. De centrumroute is een verzamelnaam van verkeerswegen die leiden naar de binnenstad van Harderwijk en bestaat uit de Vitringasingel, de Selhorstweg, de Scheepssingel, Havenkade en Burgemeester de Meesterstraat.

STOMP

Megaborn heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het doorgaand autoverkeer op de centrumroute te weren. Het terugdringen van autoverkeer sluit aan bij het STOMP-ontwerpprincipe. Dit principe geeft prioriteit aan de voetganger (Stappen), vervolgens de fietser (Trappen), OV en MaaS (Mobility as a Service). Als laatste komt de P van privéauto.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek met kentekencamera’s is gebleken dat tot 25% van het autoverkeer doorgaand verkeer is en in potentie geweerd kan worden. Dit komt neer op circa 1.250 motorvoertuigen per etmaal. De ultieme maatregel is een knip in de centrumroute om het doorgaande verkeer te weren. Een knip adviseert Megaborn echter niet. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is dat de Verkeersweg, de doorgaande weg, het extra verkeer, zelfs met ingrijpende maatrelen niet kan verwerken. De tweede reden is dat, afhankelijk waar de knip wordt gelegd, een reële kans op sluipverkeer ontstaat.

Klankbordgroep

In overleg met een klankbordgroep zijn de resultaten van het onderzoek besproken. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van de school DOK19, de hulpdiensten, bewonersvereniging, de Stuurgroep Binnenstad Ondernemers, VVN en de Fietsersbond.

Samen met de klankbordgroep adviseert Megaborn de hele centrumroute in te richten als een gebiedsontsluitingsweg met een maximale snelheid van 30 km/uur (GOW30). In samenspraak met de klankbordgroep heeft Megaborn maatregelen geschetst. De voorgestelde maatregelen zorgen voor een veilige en leefbare centrumroute door de lagere rijsnelheid en een afname van het doorgaande verkeer.

Eyeopener

Een eyeopener in het onderzoek is dat capaciteitsvergroting van kruispunten op de Verkeersweg een randvoorwaarde is om het verkeer op de centrumroute terug te dringen. Verkeeradviseur van de gemeente Harderwijk Willem van Blijderveen zegt hierover: “Als de Verkeersweg vastloopt, is het dweilen met de kraan open: de maatregelen om het doorgaand verkeer te weren op de centrumroute zijn dan tevergeefs”.

Uit de verkeersmodelresultaten blijkt dat door de bouw van circa 2.700 nieuwe woningen in Harderwijk de Verkeersweg onvoldoende capaciteit heeft om het extra verkeer te verwerken, ook zonder verkeerswerende maatregelen op de centrumroute. 

Veilige oversteek basisschool DOK19

Een van de opgaven was een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers van de woonwijk Waterfront naar basisschool DOK19. Als oplossing is een fietsrotonde bedacht. De fietsrotonde remt autoverkeer af, zodat fietsers en voetgangers veilig en in de voorrang kunnen oversteken. De huidige oversteek voor fietsers en voetgangers komt te vervallen. Hagen moeten er voor zorgen dat het fysiek onmogelijk wordt om (schuin) over te steken richting de fietstunnel onder de N302.

Meer weten?

Wilt meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Henk van de Langemheen via e-mail: henk.van.de.langemheen@megaborn.com of telefoon: 0418 65 49 00.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang