Verkeer
Infra
Mobiliteit

Inleiding
Rijkswaterstaat wil met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW en de Omgevingswijzer duurzaamheid en innovatie in haar projecten maximaliseren. Momenteel worden daartoe per project duurzaamheid-sessies met omwonenden en experts gehouden. De uitkomsten leiden vaak tot een kansendocument, waarin veelal dezelfde items aan de orde komen, dezelfde discussies worden gevoerd, oplossingen aan de orde komen die niet meer kunnen worden meegenomen, impact van oplossingen op andere thema’s niet of beperkt in beeld komen en daardoor kansen worden gemist.

Rijkswaterstaat wil sneller bij een project beeld hebben van mogelijke ambities en kansen en al voor de start van een sessie de bestaande ervaringen van andere projecten al kunnen langsgelopen en toetsten op relevantie, effecten op alle thema’s van de Omgevingswijzer en de kansrijkheid voor het project. Megaborn heeft de eigen innovatie- en projectendatabank en de Rijkswaterstaat kansensessie uitkomsten aangesproken om zo de al bestaande kansen in beeld te brengen en deze te ontsluiten richting projecten die nog beginnen.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Werkwijze
Megaborn heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat de reeds bedachte en toegepaste innovaties in ruimtelijke (infrastructurele) projecten geanalyseerd op alle thema’s van de Omgevingswijzer, zoals Energie, Investeringen, Ruimte, Bodem, Water, etc.

Elke innovatie is vervolgens in een standaard format verwerkt in een verzamelbestand.

Resultaat
Het resultaat is een helder overzicht van alle reeds bedachte en uitgevoerde innovaties binnen diverse projecten, met hun eventuele bijdrage aan elk thema van de Omgevingswijzer. De Omgevingswijzer omvat de 12 thema’s die relevant zijn bij infraprojecten.

De innovaties zijn te selecteren via het ruimtelijke thema van de Omgevingswijzer wat men van belang vindt, maar men heeft ook per innovatie een direct overzicht welke thema’s nog meer relevant kunnen zijn of waar de innovatie nog meer (positief of negatief) effect op heeft. Dit overzicht geeft projectleiders vroegtijdig een beter beeld wat binnen een ruimtelijk thema bereikt kan worden en wie en wat er voor nodig is om de kansen te benutten. De voorbeelden kunnen zo bijdragen aan meer duurzaamheid (of negatief effect weg te nemen) maar ook tot een hogere ambitiestelling leiden.

Download de PDF

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen