Voor de gemeente Geertruidenberg is Megaborn van ‘A’ tot ‘Z’ betrokken geweest bij het project  reconstructie Wingerdstraat, Klimopstraat en Laurierstraat te Raamsdonksveer. In deze straten is de riolering vervangen en is de bovengrondse situatie opnieuw ingericht waarbij de aandacht uit is gegaan naar verkeersveiligheid, parkeerdrukte en groen.

Van A tot Z

In het project zijn de volgende fases aan bod gekomen:

  • Onderzoeksfase
  • Voorontwerpfase
  • Definitief ontwerp fase
  • Besteksfase
  • Aanbestedingsfase
  • Uitvoeringsfase

In de Laurierstraat staan in de middenberm bomen van ca. 25 jaar oud. De wens was om de  bomen te behouden. In de onderzoeksfase is een bomen effect analyse uitgevoerd. Hieruit is een advies gekomen welk advies is verwerkt  in het ontwerp. Hierbij zijn bomen behouden of verplaatst welke van goede kwaliteit zijn.

In de ontwerpfase is de nadruk gelegd op verkeersveiligheid, parkeerdruk en groen. De verkeersveiligheid is verbeterd door verhoogde kruisingsvlakken toe te passen en het parkeren van de rijbaan af te halen. Door de aanwezige parkeerdruk zijn er langsparkeervakken aangebracht. Ook is er meer oppervlakte gecreëerd voor groen, waardoor minder regenwater opgevangen hoeft te worden in de riolering. Dit is gevisualiseerd in een 3D-tekening, zodat bewoners en andere belanghebbenden een goed beeld kregen van de nieuwe situatie.

Tijdens de uitvoering heeft Megaborn de rol van toezichthouder ingevuld. Hiermee is de opdrachtgever voor een groot deel ontzorgd. Een bijkomend voordeel is dat vragen  tijdens de uitvoering intern kunnen worden terug gekoppeld, omdat de kennis die is opgedaan in de voorbereiding binnen Megaborn nog aanwezig is.

Na een prettige samenwerking met onze opdrachtgever hebben we het werk naar tevredenheid met de aannemer kunnen opleveren.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang