Verkeer
Infra
Mobiliteit

Met het vervallen van de militaire functie van vliegbasis Soesterberg in 2008 en de aankoop van het terrein door de provincie Utrecht in 2009 kon worden begonnen met de transformatie van de Vliegbasis. De huidige fietsverbinding over de voormalige vliegbasis is als tijdelijk aangelegd. De fietsverbinding is voor Soest van enorm belang om de omrijdafstand tussen Soest en Soesterberg te verkorten.

De gemeente Soest is verantwoordelijk voor de aanleg van een permanente fietsverbinding. Er is in overleg met alle partijen reeds een tracé bepaalt, welke het minst negatieve invloed heeft op de natuurwaarden. Daarom wordt er afgeweken van het huidige tijdelijke tracé. Het fietspad zal het gehele jaar open zijn en zal worden verlicht met behulp van ledverlichting in het fietspad.

Naast de fietsverbinding wordt in het ontwerp rekening gehouden met voetgangers, ruiters en de natuur. Op de vliegbasis bevindt zich een broedgebied voor de Veldleeuwerik, uniek in Nederland. Delen van het terrein zijn alleen buiten het broedseizoen bereikbaar. Daarnaast worden langs de Verlengde Paltzerweg reptielenschermen en faunapassages aangebracht.Gerelateerde nieuwsberichten

Klik om meer te laden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen