Gemeente Amsterdam past Ambitieweb toe bij de grotere projecten

De gemeente Amsterdam wil voor de programma’s en projecten boven de 5 miljoen euro een Ambitiewebsessie houden om zo meer effect te realiseren op de gemeentelijke ambities en kansen te benutten. De duurzaamheidsspecialisten begeleiden deze Ambitiewebsessies, gebruik makend van de uitgebreide kennis van de Aanpak Duurzaam GWW, de diverse mogelijke maatregelen en de door Megaborn ontwikkelde interactieve DGWW-tools.

Enkele programma’s en projecten die Megaborn tot nu toe heeft begeleid:

  • Het project 3 bruggen IJburg. De gemeente Amsterdam heeft voor het nieuwe strandeiland hoge ambities gesteld; volledig uitstootvrij en zelfs energieleverend. De bruggen die naar het eiland moeten leiden zouden dan eigenlijk ook in lijn moeten zijn met die ambities. Megaborn heeft met de Ambitiewebsessie die kansen en strategie in beeld gebracht die nodig om dat alsnog te realiseren.
  • Het project reconstructie Plantagebuurt. De Plantagebuurt is de wijk bij Artis in Amsterdam. Na een intensief en uitgebreid ontwerptraject wil men binnenkort de reconstructie starten. Megaborn heeft samen met deelnemers een ambitiewebanalyse voor dit project uitgevoerd om zo een overzicht van de kansen te genereren die nu nog kunnen worden benut om beter aan te sluiten op de verhoogde ambities van de gemeente, zoals autoluw en klimaatadaptatie.
  • OV-knoop Lelylaan & Poort van West. Het Station Amsterdam Lelylaan heeft een slechte reputatie die terug te voeren is tot de kernwoorden sociale veiligheid, verblijfskwaliteit, oriëntatie en herkenbaarheid. Daarnaast is er een ingrijpende transformatie gaande in het stationsgebied. Ook verandert de rol van Station Lelylaan in het netwerk mede door de komst van de airportsprinter. Megaborn heeft met de Ambitiewebsessie die kansen en strategie in beeld gebracht, zoals een gasloos station, slim omgaan met materialen en het verbeteren van de bereikbaarheid en de sociale veiligheid.

Het houden van deze Ambitiewebsessies heeft de volgende effecten gehad:

  • Inzichten voor programma’s of projecten hoe beter kan worden bijgedragen aan de overkoepelende ambities van de gemeente Amsterdam;
  • Een ingevuld Ambitieweb met duidelijke focusthema’s;
  • Een interessante discussie met nieuwe eyeopeners voor de projectteamleden;
  • Aansluiting van het project op het beleid van de gemeente;
  • Een overzicht met gezamenlijk opgestelde duurzame maatregelen. Deze kan men treffen om invulling te geven aan de focusthema’s.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang