Gemeente Meierijstad heeft 115.000 individuele bomen in beheer. Deze bomen staan langs wegen, op pleinen, in parken en op woonerven en zorgen voor herkenbaarheid en structuur. Daarnaast dragen deze bomen bij aan de leefbaarheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Uitdagingen waar de gemeente Meierijstad met de bomen mee te maken heeft zijn onder andere de druk op de openbare ruimte, weinig boven- en ondergrondse groeiruimte, verhardingsopdruk en afname van biodiversiteit. Daarom voeren zij groenrenovatie-projecten uit en hebben hierbij de deskundigheid en inzet van Megaborn gevraagd.

Gemondseweg, Schijndel

Megaborn heeft in samenwerking met de gemeente Meierijstad en betrokken bewoners de eerste groenrenovatie-plannen opgeleverd. Een van deze renovaties vond plaats in de Gemondseweg te Schijndel waar bewoners overlast ervaarden door de opdruk van voetpaden en inritten als gevolg van groeiende boomwortels. Deze opdruk ontstaat als de bomen beperkt zijn in groeiruimte en/of de ondergrond slecht is. De bewoners ervaarden een onveilig gevoel omdat zij noodgedwongen over straat moesten lopen in plaats van fietsen. Daarnaast verslechterde de conditie van deze bomen ten gevolge van de beperkte groeiruimte.

Samen met de klankbordgroep van de Gemondseweg is uitvoering gesproken over instandhouding van de groenstructuur en de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners. Om de groeiruimte voor zowel de bestaande bomen als de nieuwe onderbeplanting te vergroten is aan de ene zijde een bredere groenstrook gerealiseerd. Aan de andere zijde is een aantal bomen verwijderd om een nieuw obstakelvrij trottoir te realiseren. Het resultaat is zichtbaar in de afbeelding (Google Maps).

Duurzaam profiel

Door het toepassen van een duurzaam wegprofiel kunnen problemen als opdruk en verslechterde condities van bomen in de toekomst voorkomen worden. In samenwerking met de gemeente is er een gestandaardiseerd duurzaam wegprofiel opgezet wat rekening houdt met kabels en leidingen en bovengrondse- en ondergrondse groeiruimte. Deze standaardisatie kan worden toegepast op zowel integrale wegreconstructies als kleinschalige groenrenovaties. Inmiddels heeft Megaborn gewerkt aan het ontwerp van tien straten waarvan een groot deel ook al succesvol is uitgevoerd.

Mocht je meer willen weten over het toepassen van een duurzaam wegprofiel, oplossingen omtrent groeiruimte en kabels & leidingen of participatie, neem dan contact met ons op.

#groenrenovaties #duurzaamwegprofiel #groeiruimte

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang