Werkzaamheden

Megaborn heeft voor de gemeente Boxtel de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van groot asfaltonderhoud. Deze voorbereidingen betroffen het opstellen van het RAW-bestek inclusief tekeningen, het BLVC-plan en het V&G-plan. Vervolgens is er een SSK-raming opgesteld voor de onderhoudswerkzaamheden waarna Megaborn het aanbestedings- en gunningsproces heeft gecoördineerd. Naast deze werkzaamheden is Megaborn ook verantwoordelijk geweest voor de afstemming van het akoestisch onderzoek, welke wordt uitgevoerd om te toetsen of de toegepaste geluidsreducerende deklaag aan de gestelde eisen voldoet. In de realisatiefase is Megaborn betrokken in het kader van contractbeheersing.

Samen onderhouden

De Kapelweg in de gemeente Boxtel is één van de wegen waar onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden en ligt tot aan de gemeentegrens Boxtel-Oisterwijk. De Belversedijk van de gemeente Oisterwijk ligt in het verlengde van de Kapelweg en vertoont hetzelfde schadebeeld, waardoor dezelfde onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn. De gemeente Oisterwijk is beheerder van de Belversedijk en heeft in het voorbereidingstraject aangegeven ook asfaltonderhoudswerkzaamheden uit te willen voeren. De werkzaamheden aan de Belversedijk voor de gemeente Oisterwijk zijn opgenomen in het bestek van de gemeente Boxtel, waarin het uitgangspunt is dat de werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd gaan worden. Hierdoor wordt de overlast voor bewoners van deze wegen, bewoners van aanliggende wegen en het doorgaande verkeer beperkt. Ook worden hierdoor onnodige (dubbele) kosten voorkomen, waardoor samen onderhoud uitvoeren in ieder opzicht een verstandige keus is.

Van initiatie tot uitvoering

Megaborn is als raadgevend ingenieursbureau een partner die van initiatief tot uitvoering betrokken kan zijn doordat Megaborn over de nodige expertise en ervaring beschikt. Hiermee kan Megaborn haar opdrachtgevers ondersteunen en ontzorgen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang