Het terrein van de voormalige betoncentrale Wernink is al zo’n tien jaar niet in gebruik. Om te voorzien in de grote woningbehoefte van de regio onderzoekt de gemeente Leiden de mogelijkheden om het terrein van de voormalige betoncentrale Wernink te transformeren naar een woonwijk met een gemengd stedelijk woonmilieu. De unieke ligging van het Werninkterrein in de bocht van de Oude Rijn met de Korte Vliet maakt dit gebied interessant voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en woningbouw. ABB Vastgoed heeft het in onbruik geraakte terrein aangekocht en wil hier een nieuwe woonwijk realiseren met maximaal 600 tot 700 woningen en kleinschalige commerciële voorzieningen.

Bij de transformatie van het Werninkterrein is een belangrijke vraag hoe te komen tot een verantwoorde ontsluiting van het verkeer. De ligging van het gebied, ingeklemd tussen een spoorlijn, de Oude Rijn, het bedrijventerrein Amphoraweg en de drukke Doctor Lelylaan, maakt de realisatie van een goede verkeersontsluiting van de wijk complex.

Megaborn heeft een uitgebreide verkeersstudie uitgevoerd om te komen tot een goede, verkeersveilige, duurzame en financieel haalbare verkeersontsluiting. Met behulp van verkeersmodellen op macro en micro niveau zijn de verkeerseffecten van verschillende ontsluitingsvarianten, zoals een brug over de Oude Rijn en een tunnel onder het spoor doorgerekend. Ook zijn de effecten van verschillende scenario’s van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ doorgerekend. Op basis van de resultaten van de verkeersstudie heeft Megaborn tal van schetsontwerpen en diverse kostenramingen opgesteld om de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de varianten te onderzoeken. Deze verkeersstudie is gebruikt als input voor de gebiedsvisie.

Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de gebiedsvisie en het kaderbesluit voor de ontwikkeling van het Werninkterrein. Daarmee is ook de keuze gemaakt voor een verkeersontsluiting via een spoortunnel naar de Hoge Mors in combinatie met een nieuwe verbinding via het bedrijventerrein Amphoraweg naar de Doctor Lelylaan. Alleen het maken van een tunnel is niet voldoende: diverse kruispunten en wegvakken in de omgeving worden aangepast om het extra verkeersaanbod vlot en veilig te kunnen verwerken.

Inmiddels is Megaborn bezig met de verdere uitwerking van de verkeersontsluitingen tot een voorlopig ontwerp en blijft Megaborn ook in deze fase ondersteunen bij de participatie met de omgeving. Ook voorziet Megaborn ontwikkelaar ABB Bouwgroep en de ontwerpende partijen BURA-Urbanism en OZ-architecten van verkeerskundig advies over de inrichting van het gebied zelf. Uitgangspunt bij dit ontwerp is een autoluw gebied met gebouwde parkeervoorzieningen bij de ingangen. Al met al een mooi uitdagend en inspirerend project, waarbij velen beleidsterreinen samenkomen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang