In de afgelopen tijd heeft de gemeente Soest gewerkt aan een verkeersplan voor Soest-Zuid. Met dit plan voor autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer, zijn wijken en werk in Soest goed bereikbaar. Ook blijven auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen het dorp. Het verkeersplan Soest-Zuid is opgedeeld in 3 grote deelprojecten, waarbij Megaborn is gevraagd om het deelproject Stationsomgeving Soest-Zuid verder uit te werken.

Integrale aanpak

Megaborn is aan de slag gegaan met het opstellen van een voorlopig ontwerp en heeft deze inmiddels verder uitgewerkt tot een aangepast voorlopig ontwerp. Ook de besteksuitwerking wordt geheel verzorgt door Megaborn. Voor de presentatie van het ontwerp aan de bewoners heeft Megaborn zowel een 2D als een 3D model opgesteld, zodat een ieder een goed beeld krijgt van de nieuwe situatie.

Bij de herinrichting van het Stationsgebied Soest-Zuid zijn een aantal grote ingrepen nodig voor de nieuwe inrichting van de bovengrondse situatie. Nu het gebied toch op de schop gaat wordt ook de ondergrond gelijk aangepakt. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, waarbij gekozen wordt voor voldoende infiltratievoorzieningen voor het regenwater.

Rotonde

Het project bestaat uit een aantal op elkaar aansluitende onderdelen. Eén van deze onderdelen is de omvorming van een T-splitsing in een provinciale weg tot een rotonde. Op deze rotonde krijgt het langzaam verkeer voorrang op het gemotoriseerde verkeer, wat in lijn is met de andere rotondes op deze route. Dit versterkt de eenduidigheid en de veiligheid voor de fietsers en voetgangers wordt zo aanzienlijk verbetert. De nieuwe rotonde wordt mooi ingepast in de omgeving, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden kunnen blijven. Een aantal bomen wordt gekapt, maar er worden ook weer bomen aangeplant

 

 Kruispunt met VRI

De kruising na de nieuwe rotonde is een groot kruispunt dat wordt geregeld door een verkeersregelinstallatie. Deze kruising wordt ook in zijn geheel opnieuw ingericht. Er worden extra rijstroken aangelegd en de opstelruimte wordt vergroot. Het aantal oversteekvoorzieningen wordt verminderd, door het aanleggen van een tweerichtingenfietspad. Hierdoor kan het kruispunt meer verkeer verwerken en wordt de doorstroming verbeterd. De parallelweg langs deze route wordt omgevormd tot fietsstraat, waardoor de fietsroutes efficiënter ingepast worden in de nieuwe situatie en de woningen bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer.

Station

De omgeving van het trein- en busstation van Soest-Zuid wordt aangepast. Vanwege de diverse modaliteiten, die allen voldoende ruimte nodig hebben, vergt het een goede afstemming tussen de verschillende partijen en belangen. Direct na de spoorwegovergang in de doorgaande route wordt een linksafvak voor het busverkeer toegevoegd. Daarnaast wordt de ingang naar het busstation afgesloten voor auto’s. Met deze maatregelen wordt de doorgaande route niet meer geblokkeerd door stilstaande voertuigen en wordt de doorstroming verbeterd. Het busstation wordt uitgebreid met één extra halteplaats. Hierdoor kunnen er meer bussen gelijktijdig halteren. Daarnaast wordt het aantal mogelijkheden om de fiets te stallen flink uitgebreid. Aan de overzijde van de spoorweg wordt de bestaande P&R opnieuw vormgegeven met extra parkeergelegenheid voor de auto en een veiligere situatie voor de voetganger en de fiets. Met de herinrichting van dit gebied wordt de stationsomgeving van Soest-Zuid goed voorbereid op de toekomst, waarin het gebruik van het openbaar vervoer steeds meer wordt gestimuleerd en een belangrijke plaats inneemt.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang