Nieuw mobiliteitsplan voor gemeente Geertruidenberg

In 2023 heeft de gemeente Geertruidenberg, in samenwerking met Megaborn, een nieuw mobiliteitsplan opgesteld. Dit plan is het resultaat van een omvangrijk proces waarbij stap voor stap een toekomstbestendige visie op mobiliteit is gecreëerd. Vanaf het verzamelen van de initiële kaders en uitgangspunten tot aan het uitrollen van een gedetailleerd uitvoeringsprogramma, is er intensief samengewerkt met zowel interne als externe stakeholders. Door middel van werksessies, een uitgebreid participatieproces, en directe betrokkenheid van de inwoners via online enquêtes en inloopmomenten, is een plan ontstaan dat zowel op korte als lange termijn vormgeeft aan mobiliteitsvraagstukken binnen de gemeente.

De toekomst van het mobiliteitsplan

Het nieuwe mobiliteitsplan is kaderstellend voor de inrichting van de wegen binnen de gemeente, inclusief een herziene wegencategorisering. Dit zorgt ervoor dat bij toekomstig onderhoud de wegen volgens de nieuwste inzichten worden ingericht. De projecten uit het uitvoeringsprogramma worden waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd om efficiëntie en synergie te bevorderen, met een jaarlijkse evaluatie welke projecten prioriteit krijgen.

Een kijkje achter de schermen

Om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan hebben we uitgebreid participatieproces doorlopen met onder andere de volgende elementen:

  • Een ambitiesessie met ambtenaren van verschillende beleidsvelden. Samen hebben we raakvlakken en kansen onderzocht waarin het mobiliteitsplan andere beleidsdoelen kan versterken. Dit deden we met behulp van het Ambitieweb: een instrument voor een Duurzame aanpak. Deze sessie was voor velen een eyeopener en heel leerzaam, ofwel “moeten we vaker toepassen in andere projecten.

  • In een themasessie met raadsleden hebben we de richting van de visie verrijkt door dilemma’s in te brengen die relevant waren voor de verschillende onderwerpen in de mobiliteitsvisie.

  • Workshops met stakeholders, zoals wijkplatformen, de landbouworganisatie, Fietsersbond, het adviesplatform voor toegankelijkheid en VVN, en actieve inloopbijeenkomsten met inwoners gaven waardevolle input voor het prioriteren van maatregelen binnen het uitvoeringsprogramma. 

Wat maakt dit proces uniek?

De unieke samenwerking met alle betrokkenen: van gemeenteraadsleden tot inwoners en van interne teams tot externe stakeholders. Deze inclusieve aanpak heeft niet alleen geleid tot een breed gedragen mobiliteitsplan, maar ook tot nieuwe inzichten bij de betrokkenen van het proces. 

Kennisoverdracht en teamwisseling

Inhoudelijk is er veel te zeggen over dit project, maar ook organisatorisch was dit project voor ons bijzonder. Want tijdens het project kregen wij te maken met teamleden die Megaborn gingen verlaten. Iets waar je liever niet mee aankomt bij een opdrachtgever. Ondanks deze personeelswisselingen hebben we een soepele overgang en de tevredenheid van de opdrachtgever weten te waarborgen. Bijzondere vermelding aan onze collega’s Jeanine en Henk die dit geweldig hebben opgepakt! 

Mobiliteitsplan nodig? Henk en Jeanine kunnen je er alles over vertellen. 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang