Natuurvriendelijke oevers in het Buijtenland van Rhoon

Ten zuiden van Rotterdam, in het Buijtenland van Rhoon, komt 600 hectare aan natuur- en recreatiegebied met agrarisch medegebruik. Het plan is beschreven in het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon en gebaseerd op de realisatie van hoogwaardige akkernatuur: een vorm van natuur die hand in hand gaat met recreatie en landbouw en die past bij het cultuurhistorische polderlandschap.

De ontwikkeling wordt opgepakt door de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De gebiedscoöperatie treft in totaal 228 hectare aan natuurmaatregelen. Naast aanpassingen in de akkerbouw, werkt de gebiedscoöperatie ook aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

 

Natuurvriendelijke oevers

Buijtenland van Rhoon heeft Megaborn gevraagd voor de voorbereiding, aanbesteding en toezicht voor het graven van meerdere natuurvriendelijke oevers. Megaborn heeft de tekeningen, bestek en alle benodigde vergunningen ter voorbereiding van het project verzorgd. Het werk betreft de natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder, ten zuiden van Rhoon.

Deze natuurvriendelijke oevers kenmerken zich door een geleidelijke overgang van water naar land. Die krijg je door het landinwaarts afgraven van een talud. De oevers worden verflauwd naar respectievelijk 1:2, 1:4, 1:10 en ca. 1:15. Deze afwisseling zal de natuur ten goede komen.

Hier ontstaat een drassige bodem en ondiepe wateren waarin veel oeverplanten en onderwaterplanten groeien. Voor vissen, vogels, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine zoogdieren is zo'n oever een belangrijke plek.

 

Planning aanpassen op landbouw én natuur

Momenteel is het werk in uitvoering, wij verzorgen het toezicht en de directievoering. Het toezichthouden op een plek als deze heeft zo zijn eigen karakteristieken. Zo hebben we intensief contact met ecologen en vogelaars om ervoor te zorgen dat de dieren in het gebied zich klaar kunnen maken voor de winter. Ook houden we in het opstellen van de planning rekening met de gewasoogsten van de agrariërs in het gebied.

Het uitgangspunt is een gesloten grondbalans. Door de vrijgekomen grond lokaal te verwerken worden de transportbewegingen geminimaliseerd en de structuur van de landbouwgrond behouden. In deze voorbeelden trachten we met alle betrokkenen landbouw en natuur samen te laten komen.

Afgelopen zomer was een droge zomer, hierdoor konden de graafmachines zonder problemen de akkers betreden. Maar in september 2022 sloeg het weer om en moesten afspraken gemaakt worden wanneer wel en niet gegraven kon worden om de structuur van de grond voor landbouw te behouden.

Ondertussen werken wij verder aan de natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder-west en beogen we de werkzaamheden af te ronden in de eerste helft van 2023.

De projectleider Natuurvriendelijk oevers namens de gebiedscoöperatie is erg tevreden over de inzet van Megaborn: “Ze staan altijd voor mij klaar. Ik kan bouwen op hun deskundigheid en betrokkenheid, zowel tijdens de voorbereiding van het project als tijdens de uitvoering.“

 

Boost aan biodiversiteit

Volgens de ecologen die betrokken waren bij aanleg van de eerste natuurvriendelijke oever is er nu al resultaat te zien: “De oever heeft een enorme boost gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Je hoort nu kikkers kwaken, die waren er eerst nauwelijks. Dankzij de uitgebreide ondiepe zones zullen er steeds meer komen. Ook libellen en vissen komen af op de ondiepe zones en daardoor hebben vogels weer te eten.” (informatiebrief 27-07-2022).

 

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang