De civiele werken worden steeds complexer. Een schijnbaar eenvoudige wegreconstructie vraagt tegenwoordig om extra aandacht voor hittestress, waterkwaliteit, landschappelijke inpassing, veiligheid, sociaal draagvlak en burgerparticipatie, stikstofdepositie en emissiebeperking, circulair denken, ecologie en de economische belangen. Dat in afstemming met beperkte budgetten. Een complexe opgave, zeker in een Natura2000 omgeving als de Loosdrechtse Plassen.

Bij de reconstructie van de 2,5 km lange Nieuw-Loosdrechtsedijk in de gemeente Wijdemeren wordt daarom gewerkt met de principes van functioneel ontwerpen op basis van de methodiek van het integrale denken van de Aanpak Duurzaam GWW. Alle disciplines worden gecombineerd opgepakt om in korte tijd te komen tot een samenhangende en budgetverantwoorde oplossing.

Met de bewoners en gemeente is een ontwerp gemaakt dat de weg omtovert van een asfaltweg tot een gebied met de uitstraling van een recreatieboulevard. Waarbij tegelijkertijd de impact op de Natura2000-omgeving en de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Voor dat laatste is een systematische modulaire totaalaanpak voor de afvoer en reiniging van het hemelwater ontwikkeld zodat de vuil- en fosfaatbelasting met 60 - 90% wordt gereduceerd. Waardoor de groene inrichting en extra recreatie niet leiden tot verdere vertroebeling van de plassen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een zekere fosfaatbelasting is, maar het is onbekend wat de exacte fosfaatbelasting is, waar deze door wordt veroorzaakt en wat er nodig is om dit te reduceren. Het project wordt daarom opgezet als een real-time ‘fieldlab’-testomgeving waar na afloop van de testperiode met beperkte aanpassingen de vereiste zuiveringsgraad voor het gehele systeem kan worden gerealiseerd. Waarbij het tegelijkertijd is afgestemd op de zeer beperkte fysieke en budgettaire ruimte.

Visualisaties nieuwe situatie Nieuw-Loosdrechtsedijk

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang