De gehele stad Leiden is recent voorzien van nieuwe auto- en fietsbewegwijzering. In opdracht van Gemeente Leiden heeft Megaborn het proces begeleid van planvorming tot en met realisatie.

 

Aanleiding

De onderhoudsstaat was de voornaamste aanleiding voor de vervanging van de bewegwijzering. Bovendien was de bewegwijzering niet meer actueel, doordat er de laatste jaren nieuwe fiets- en autoverbindingen in de stad zijn aangelegd.

 

Doorlopen proces

Uitgangspunt voor het doorlopen proces is de Nota Bewegwijzering. Dit zijn de kaders voor de nieuwe auto- en fietsbewegwijzering.  Startpunt is het vastleggen van de doelen/bestemmingen die vanuit en door de stad Leiden bewegwijzerd moeten worden. Vervolgens is voor de auto- en fietsbewegwijzering een aanduidingenbeleid gemaakt, waarin is vastgelegd welke doelen vanaf welk punt in de stad worden bewegwijzerd. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) heeft het bewegwijzeringsplan opgesteld. De NBd heeft de wettelijke taak om namens wegbeheerders bewegwijzeringsplannen voor utilitaire bewegwijzering op te stellen. Na vaststelling van het bewegwijzeringsplan is de perceelaannemer van de NBd gestart met de technische uitwerking van de bewegwijzering en vervolgens de realisatie van het nieuwe systeem.  

 

Resultaat

Het resultaat van dit project is een robuust, samenhangend en toekomstgericht systeem van bewegwijzering, gericht op de bezoeker van de stad. Het systeem bestaat uit ruim 300 bewegwijzeringsobjecten. Daarbij is veel aandacht besteed aan beeldkwaliteit en een overzichtelijk wegbeeld. Het systeem sluit aan bij de kwaliteit van de openbare ruimte die de Gemeente Leiden nastreeft: robuust, meer kwaliteit door minder objecten en in de huisstijl van de gemeente Leiden.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang