OmniTRANS is al jaren onderdeel van onze expertise, maar voor de output van deze verkeersmodelleringssoftware waren we altijd afhankelijk van andere partijen. En ook al zijn dit fijne samenwerkingen, we kiezen er nu voor om zelf OmniTRANS in huis te halen, zodat we nog efficiënter kunnen werken. Wat, hoe en waarom? Dat lees je in deze blog.

Wat is OmniTRANS?

OmniTRANS is een macro-modelsoftware die voornamelijk wordt gebruikt voor regionale en stedelijke verkeersplanning. In tegenstelling tot micro-modellen zoals VISSIM, die zich richten op specifieke verkeersstromen, capaciteit en doorstroming op microniveau, biedt OmniTRANS een vogelvluchtperspectief. Het helpt bij het bepalen van de toekomstige verkeersituatie op basis van nieuwe ontwikkelingen zoals woonwijken en bedrijventerreinen en kan de impact van netwerkveranderingen op het verkeer voorspellen. Een onmisbare software voor het plannen van toekomstige infrastructuur en het beoordelen van de effecten van verkeersmaatregelen op een grotere schaal.

Toepassing van OmniTRANS

Van het analyseren van de verkeersimpact van nieuwe woonwijken tot het optimaliseren van verkeersstromen: met OmniTRANS kunnen we complexe vraagstukken kunnen we het effect van verkeerskundige maatregelen of aanpassingen op de omgeving toetsen en finetunen. Ook kunnen we relatief simpele vraagstukken snel beantwoorden, zoals meer of minder reisbewegingen voor stikstofkwesties.

Zelf aan de knoppen draaien

Dit konden we al met hulp van andere partijen, maar we kunnen veel efficiënter werken als we het zelf doen. En omdat we niet afhankelijk zijn van de planning van derden of de overdracht van juiste informatie om het gewenste resultaat te bereiken, kunnen we ook makkelijker grote integrale projecten en kleinere vragen oppakken. We draaien nu zelf aan de knoppen en kunnen onze opdrachtgevers daardoor nog beter ondersteunen bij hun vraagstukken op dit vlak. 

Nut van OmniTRANS voor toekomstbestendig inrichten

We zijn momenteel bezig met een doorgaande route voor de gemeente Meierijstad waar allerlei ontwikkelingen spelen. Zo moeten er een snelle buslijn en snelfietsroute komen. Daarnaast staan er veel woningbouwontwikkelingen op de planning en spelen er verschillende  netwerkvarianten in het kader van de N279 die mogelijk omgelegd wordt. Allemaal ontwikkelingen die effect hebben op het omliggende wegennet. De vraag is hoe we die route richting de toekomst het beste kunnen inrichten. 

Veilige, efficiënte en duurzame verkeerssystemen

Megaborn heeft een duidelijke visie op de toepassing van verkeersmodellen en de rol van software zoals OmniTRANS hierin. Met tools zoals OmniTRANS kunnen we betere, geïnformeerde en integrale beslissingen nemen die leiden tot veiligere, efficiëntere en duurzamere verkeerssystemen. Bij Megaborn staan we klaar om deze uitdagingen aan te gaan met onze expertise, ervaring en een frisse blik op de toekomst van mobiliteit.

Wil jij de mogelijkheden van verkeersmodellering verkennen voor jouw project?

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang