Ontwerp en 3D riolering Doelakkerweg Ameide

Megaborn heeft voor de gemeente Vijfheerenlanden een nieuw bovengronds- en rioolontwerp gemaakt voor de Doelakkerweg, de Liesveldweg en de schoolomgeving rondom basisschool ‘De Kandelaar’ in Ameide. Vooral de wegen rondom de basisschool waren door de slappere grondlagen in het gebied verzakt waardoor de openbare ruimte een stuk lager gelegen is dan de vloerpeilen van de aanliggende huizen. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de schoolomgeving en de riolering in de Doelakkerweg en de Liesveldweg.

 

Ontwerp

Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp voor de Doelakkerweg heeft Megaborn een advies uitgebracht aan de gemeente Vijfheerenlanden voor een veilige schoolomgeving. De belangrijkste adviespunten voor het ontwerp zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Het voorlopige ontwerp bestond uit twee varianten waarvan één variant gebaseerd op de huidige situatie met een versmalde rijbaan en enkele snelheidsverlagende maatregelen. Bij de andere variant was de as van de rijbaan versprongen ontworpen waardoor deze een snelheidsverlagende functie kreeg.

De variant met de rechte, maar versmalde, rijbaan is uiteindelijk uitgewerkt tot werktekening. Dit in overeenstemming met bewoners en de gemeente Vijfheerenlanden. De voornaamste reden hiervoor was het aantal parkeerplaatsen, de variant met de rechte en versmalde rijbaan heeft meer parkeerplaatsen.

 

3D riolering

Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden was de vraag om het huidige gemengde rioolstelsel te vervangen door een nieuw vuilwater- en hemelwaterriool. Hierbij was de wens om het riool in de Liesveldweg zo veel mogelijk te gebruiken. Daarnaast vroeg de gemeente om het hemelwaterriool uit te laten stromen in een watergang ten zuiden van het project.

De wens om de bestaande riolering in de Liesveldweg te gebruiken en de bestaande riolering in de Prinses Marijkeweg ongemoeid te laten zorgde, samen met de ligging van de huidige kabels en leidingen, voor een uitdaging in het ontwerp. Hierdoor is gekozen om het riool 3 dimensionaal te ontwerpen. Dit geeft meerdere voordelen zoals:

  • inzicht in mogelijke knelpunten bij kruisende riolering;
  • inzicht in knelpunten met kabels en leidingen;
  • direct inzicht in de dekking op de rioolbuizen.

Door gebruik te maken van 3D zijn tijdens het ontwerpen direct de knelpunten duidelijk. Doordat het ontwerp in 3D gevisualiseerd wordt, is snel een goed beeld van de situatie weergegeven bij de gemeente Vijfheerenlanden. Aan de hand hiervan zijn keuzes gemaakt voor het uitwerken van de ontwerpen.

 

Eindresultaat

Uiteindelijk is er door een intensieve samenwerking tussen Megaborn en gemeente Vijfheerenlanden een rioolontwerp ontstaan met in de Doelakkerweg een gescheiden stelsel met nieuwe rioolleidingen en in de Liesveldweg is het oude vuilwaterriool aangepast naar een hemelwaterriool waarbij een nieuw vuilwaterriool wordt aangelegd. Hierbij stroomt het regenwater uit in de watergang ten zuiden van het project.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang