Inleiding
Het ontbreken van een goede verbinding tussen de A8 en de A9 is al jaren een probleem dat voor overlast zorgt. Deze overlast bestaat uit dagelijkse files, sluipverkeer, geluidshinder en slechte luchtkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft een planstudie laten uitvoeren om te komen tot een oplossing voor de overlast en hier zijn uiteindelijk drie basis-ontwerpen uitgekomen. Dit zijn de volgende drie ontwerpen: het Heemskerkalternatief, het nul-plusalternatief en het golfbaanalternatief.

Megaborn heeft de opdracht gekregen om deze drie basisontwerpen verder uit te werken zodat er ramingen van gemaakt kunnen worden. Van de basisontwerpen zijn schetsontwerpen gemaakt en per alternatief is een probabilistische SSK-kostenraming opgesteld met behulp van ProBic.

Het doel van deze ramingen is inzicht verkrijgen in de benodigde investeringskosten en levensduurkosten om te komen tot een gedragen onderbouwing voor de afweging van de alternatieven.

Opdrachtgever
Gemeente Noord-Holland

Werkwijze
Voor het opstellen van de ramingen wordt de SSK-methode gebruikt. SSK staat voor Standaard Systematiek Kostenraming. Deze methodiek is een uniforme ramingsmethodiek dat is ontwikkeld door het CROW.

De probabilistische werkwijze, die is gebruikt tijdens het ramen, is de werkwijze waarbij de bandbreedte van de raming van de kosten wordt geschat op basis van statistische technieken. De schetsontwerpen zijn eerst geraamd op basis van ervaring, expertise en gevoel. Daarna is een inschatting van bandbreedte gemaakt bij de belangrijke kostenposten en risicoanalyses. Door dit te combineren ontstaat een probabilistische SSK-raming.

Software voor SSK ramingen
Bij het samenstellen van de raming is gebruik gemaakt van het softwarepakket Probic. Probic is speciaal ontwikkelt om SSK ramingen op te stellen conform de CROW ramingmethodiek. Het is bedoeld om een determinitische raming op te stellen en is geschikt om een probabilistische raming (Monte Carlo simulatie) te maken. Door gebruik te maken van deze software in plaats van een Excelmodel is de kans op formule fouten nihil.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang