Het traject Oranjelaan-Hoefslag is een drukke verkeersader in Nijkerk. Voorheen was het traject een doorgaande verkeersroute van Barneveld richting Harderwijk en vice versa. De gemeente Nijkerk wil het verkeer op deze route terugdringen door het traject verkeerskundig af te waarderen. Ook wil de gemeente de verkeersveiligheid verbeteren, fietsers en voetgangers meer ruimte geven en de openbare ruimte een nieuwe uitstraling geven.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid

In de nieuwe situatie is de route afgewaardeerd van 50km/uur naar 30 km/uur om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er zijn plateaus en drempels toegepast om de snelheid op de rijbaan naar beneden te krijgen. De rijbaan voor autoverkeer is versmald en de voetpaden zijn verbreed. Met deze verkeersaanpassingen wordt het doorgaande verkeer ontmoedigd om deze route te kiezen en is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om de toegankelijkheid van het stationsgebied voor mensen met een visuele beperking te waarborgen is Stichting Accessibility ingeschakeld. Samen met hen en de gemeente hebben we de beste plek voor geleidelijnen onderzocht. Als resultaat zijn de overstekplekken kort en hebben alle geleidelijnen echt een begin én einde. 

Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte

Met een nieuwe inrichting is het streven dat het gebied beter herkenbaar is als verblijfsgebied en er meer ruimte ontstaat voor spelen en ontmoeten. Voor de nieuwe inrichting van de Oranjelaan is gekozen voor straatbakstenen om deze straat dezelfde uitstraling te geven als het historisch centrum. Bij de Hoefslag, het woonwijkgedeelte, is er voor gekozen om de asfaltverharding te vervangen door betonstraatstenen. Als keuze voor het straatmeubilair zijn kenmerkende zwarte lichtmasten toegepast, dezelfde lichtmasten als in het historisch centrum.

Oude en nieuwe situatie Oranjelaan en Hoefslag Nijkerk

Participatie/stakeholderanalyse

De gehele voorbereiding van dit project is in samenwerking met de plaatselijke ondernemers en vervoersdiensten gedaan. De gemeente Nijkerk heeft met diverse stakeholders, zoals bewoners, bevoorrading winkels en omliggende bedrijven meerdere gesprekken gevoerd. Vanuit deze gesprekken is een stakeholdersanalyse opgesteld om de overlast tijdens de uitvoering te minimaliseren. De stakeholdersanalyse hebben we verwerkt in het Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan voor de aannemer.

Tijdens het ontwerptraject zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, één voor het voorlopige ontwerp en één voor het definitieve ontwerp. Tijdens deze bijeenkomsten hebben bewoners en belanghebbenden aan kunnen geven wat ze van de opgestelde ontwerpen vonden. Zo zijn er voetgangersoversteekplaatsen toegevoegd en parkeerplaatsen ingepast op locaties die door bewoners zijn aangedragen. Bewoners en belanghebbenden hebben zo hun steentje kunnen bijdragen aan dit project.

Veiligheid en bereikbaarheid tijdens de uitvoering

We hebben veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het doel was om de buslijnen en nabijgelegen spoorwegen te allen tijde te laten functioneren. Samen met busmaatschappijen hebben we omleidingsroutes ontworpen en is een pendelbus voorzien die reizigers van het treinstation naar de bushalte brengt. De plannen worden momenteel buiten uitgevoerd. De planning is dat de reconstructie medio 2023 gerealiseerd is.

#verkeersveiligheid #leefbaarheid #toegankelijkheid #bereikbaarheid

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang