De gemeente Gorinchem wil in de oksel van de A15 en A27 in het Groene Hart het nieuwe bedrijventerrein De Groote Haar realiseren. Een zeer complexe opgave gelet de ligging en de ontsluiting ervan op de rijkswegen. Het eerste bestemmingsplan is door Raad van State vernietigd. Megaborn is daarop verzocht een strategie te ontwikkelen om de complexe opgave toch snel te kunnen realiseren, ondanks de schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen tussen de diverse stakeholders.

Megaborn heeft (strategische) proces- en omgevingsmanagers, die juist dergelijke opgaven met kennis van beleid en techniek en de nieuwste procestechnieken tot een succes kunnen brengen. Het is in dergelijke opgaven van belang niet te zoeken naar een enkel gemeenschappelijk belang (daar wordt niemand warm van), maar met name hoe alle belangen aan elkaar kunnen worden gekoppeld en kunnen worden gediend. Kortom het stellen van de vraag; wie en wat is er nodig om het belang van de andere partij in te vullen. Aan de hand van de Aanpak Duurzaam GWW en de zogenaamde Omgevingswijzers zijn de belangen van stakeholders in beeld gebracht en min of meer ‘opgeteld’.

Vervolgens is de tactische invulling gegeven hoe snel tot elkaar kan worden gekomen. De Omgevingswijzeranalyses maken helder wat belangen zijn en wat pijnpunten zijn, waardoor in gesprekken direct tot de oplossing kon worden gekomen. Ook  oplossingen die buiten de initiële scope van het project lagen, zoals versterking van de werkgelegenheid, versterking onderwijs, verminderen ‘verrommeling’ buitengebied, e.d. Daarnaast ontstonden er ‘bijvangsten’ zoals heroriëntatie op het gebruik van kunststoffen in (tijdelijke) viaducten en andere oplossingen voor wegen op slappe ondergronden.

Het effect is dat de brede insteek met de omgevingswijzer leidt tot een betere aanpassing van het bedrijventerrein, adaptief is op de nieuwe energie- en klimaatacties, een wel passende aansluiting geeft op de A27, versterking van de fietsstructuren geeft, vermindering van de druk op het Groene Hart oplevert en een bestemmingsplan dat wel invulling geeft aan alle belangen en dus ook beter voorbereid is op de nieuwe Omgevingswet.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang