Toegankelijke looproutes, dat is toch logisch? Maar helaas zijn looproutes lang niet overal toegankelijk voor iedereen. De foto hierboven laat een zo’n situatie zien, waar je als rolstoel- of rollatorgebruiker van baalt.

De gemeente Lochem wil graag dat mensen korte afstanden zoveel mogelijk lopend of fietsend afleggen in plaats van met de auto, omdat dit gezond en duurzaam is. Daarom gaat de gemeente aan de slag met het toegankelijker maken van looproutes in de elf kernen. Megaborn heeft alle knelpunten op de looproutes in deze kernen in beeld gebracht. Daarmee weet de gemeente precies welke locaties ze moeten aanpakken.

Met een interactieve webapp heeft Megaborn alle looproutes en knelpunten inzichtelijk gemaakt. Op een online-kaart is elk knelpunt op de betreffende locatie weergegeven. Door de toegevoegde data en foto is direct duidelijk wat het knelpunt is. In de kaart kan worden gefilterd op categorie van knelpunten en kan worden ingezoomd naar ieder dorp. Bij de inventarisatie is gekeken naar alle aspecten die de toegankelijkheid kunnen belemmeren, zoals hoogteverschil, dwarshelling, op- en afritjes, breedte van het trottoir, obstakels en (visuele) geleidelijnen.

De kaart geeft dus overzicht van alle obstakels die zijn aangetroffen. Ook heeft Megaborn in de webapp de mogelijkheid ingebouwd om de status van de knelpunten te laten zien. De gemeente kan dit zelf bewerken, tijdens het aanpakken van de knelpunten. Zo is altijd actueel te zien welke knelpunten al zijn opgelost en welke nog niet. Samen werken we aan een toegankelijke leefomgeving.

#gemeente #Lochem #Megaborn #toegankelijkheid #beloopbaarheid #looproutes #voetpaden #obstakels #aanpak #verkeersveiligheid #knelpunten #GIS #ArcGIS #webapp #experience #mindervaliden #rolstoel #bereikbaarheid #mobiliteit

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang