Inleiding
Het Ingenieursbureau (IB) heeft in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen zoals Kwaliteitsverbetering, IPM-model, integraal ontwerpen, geïntegreerde contracten, LEAN, e.d. ingevoerd. Nu is men in een fase aangekomen waarin de nieuwe ontwikkelingen/kwaliteiten met elkaar verbonden moeten worden en logisch in het proces en de normale intrinsieke werkwijze van de mensen moet worden geborgd. Niet vanuit de boodschap ‘we gaan het geheel anders doen’, maar vanuit de boodschap ‘we kunnen het nog beter doen’. Rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen (veranderende wereld om ons heen), beter sturen op T (tijd), B (budget, K (Kwaliteit/ uitlegbaarheid) en S (tevreden Stakeholders) en het integreren van meer duurzaamheid in projecten aan de hand van de aanpak Duurzaam GWW.

Megaborn heeft daartoe, in samenwerking met BOB opleidingen en SBRCURnet, een praktische interne opleiding voor het ingenieursbureau ontwikkeld. Het doel van de training is om aan de hand van concrete eigen projecten van de deelnemers helder en concreet te maken welke basisprincipes gelden, wat men nu al doet, hoe men nu al denkt en hoe men de nieuwe rol beter kan invullen, hoe men dat kan toepassen op het eigen werk en hoe men het gelijk praktisch en concreet kan maken in de projecten. Zodat de ‘opdrachtgever’ al gelijk de meerwaarde ervaart

Opdrachtgever
Gemeente Alphen aan den Rijn

Werkwijze en resultaat
De tschema-training-ib-alphenraining is ingericht op het IB Alphen aan den Rijn en werkt van praktisch concrete maatregelen van de eigen medewerker en de eigen projecten naar het samenwerken in een project. Dus van praktijk naar theorie, gekoppeld aan de uitgangspunten ‘Wat wil de opdrachtgever’, ‘TBKS’ en Duurzaam GWW. Mensen beseffen dan beter waarom en hoe de huidige acties kunnen worden verbeterd en hoe bepaalde ‘nieuwe technieken’ in de huidige werkwijze kunnen worden ingepast, of dat ze het eigenlijk al doen.

De training bestaat uit projectsessies bestaande uit het scherp krijgen van de doelen en processen, bepalen van kengetallen en verbeteracties, interactieve oefeningen, aanleren van praktische tools, opdoen van nieuwe ontwikkelingen, tips en tricks en ontwikkelsessies om het geleerde breed te verankeren en een lerende organisatie te krijgen.

Megaborn en Duurzaam GWW
De training van het IB in Alphen aan de Rijn past in de lijn van producten- en diensten die Megaborn aanbied op het gebied van Duurzaam GWW en het leren werken met de aanpak. Klik hier voor meer informatie over wat Megaborn kan bieden betreffende de Aanpak Duurzaam GWW.

Download de PDF

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang