Verkeersveiligheidsknelpunt Epe voortvarend aangepakt

In 2019 vroeg de gemeente Epe ons om advies en begeleiding van een participatietraject rond een verkeersonveilige locatie. Op het kruispunt Hoofdstraat-Quickbornlaan waren diverse ongevallen gebeurd, waardoor deze locatie om aandacht vroeg. Samen met de gemeente organiseerden we bewonersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werden knelpunten en oplossingssuggesties ten aanzien van verkeers(on)veiligheid bij deze kruising gedeeld. Megaborn maakte een ongevalsanalyse en kwam met alle input tot het volgende advies: de beste oplossing is om hier een rotonde in te passen. Megaborn heeft in 2020 de rotonde uitgewerkt van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp. Ruimtelijk was dat een uitdaging, maar met maatwerk en na wat heen een weer geschuif van de rotonde is met bewoners overeenstemming bereikt om enkele stukjes grond aan te kopen. De gemeente vroeg subsidie aan om het project financieel dekkend te maken. Door een voortvarende besluitvorming en vlotte samenwerking is de rotonde in 2021 gerealiseerd, zoals op de foto is te zien. Een mooi resultaat!

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang