Verkenning verkeersontsluiting Zandlaan en Overveld naar de A28

Langs de A28 en de spoorlijn Amersfoort – Zwolle liggen twee bedrijventerrein die op dit moment ontsloten worden via een woonwijk. Een toename van de bedrijfsactiviteiten zal leiden tot meer hinder van vrachtverkeer in de woonwijk. Een maatregel dit op te lossen, zou rechtstreekse aansluiting op de N302 zijn. De Gemeente Harderwijk heeft Megaborn opdracht gegeven een verkenning naar de haalbaarheid te onderzoeken van een rechtstreekste verkeersontsluiting vanaf de Zandlaan en Overveld naar de N302 en de A28.

Aansluiting N302 – A28

De aansluiting N302 – A28 is een belangrijk verkeersknooppunt voor Harderwijk en voor de regio. Een nieuwe ontsluiting zorgt voor een verandering van de verkeersstromen bij de verkeerslichten ter hoogte van de op- en afritten. Megaborn heeft de mogelijke kruispuntindelingen voor de plansituatie verkend en de verkeersafwikkeling getoetst met het dynamische simulatiemodel VISSIM.

Brug of onderdoorgang

Tussen de bedrijventerreinen Zandlaan en Overveld ligt de spoorlijn Amersfoort – Zwolle. Om Overveld direct aan te sluiten op de N302 en de A28, heeft Megaborn verkend wat de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid is van een brug of een onderdoorgang over of onder de spoorlijn Amersfoort – Zwolle. Megaborn heeft een 3D-ontwerp en een kostenraming van beide varianten opgesteld.

Producten

De verkenning heeft geresulteerd in de volgende producten:

  • Dynamisch verkeerssimulatie met voertuigafhankelijke verkeersregelingen van de verschillende varianten;
  • Integraal ontwerp en een kostenraming van de gewijzigde aansluiting N302 – A28, de ontsluitingsweg Zandlaan en een brug of viaduct over de spoorlijn;
  • Adviesrapport met daarin een beoordeling en afweging van de verschillende varianten.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang