In het hart van de gemeente Meierijstad staat de ontwikkeling van 550 nieuwe woningen op de planning. Deze ontwikkeling, gesitueerd ten noorden van de Noordelijke Randweg in Sint-Oedenrode, introduceert uitdagingen op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. Cruciaal is de vraag: hoe zal deze uitbreiding de verkeersafwikkeling binnen en rond de nieuwe wijk beïnvloeden? Met VISSIM, een dynamisch verkeerssimulatiemodel, hebben we deze vraag voor de gemeente ontrafeld. 

De uitdaging: Balans tussen groei en mobiliteit

De essentie van deze uitdaging ligt in het ontwerpen van een ideale verkeersinfrastructuur voor de nieuwe wijk, die veilig, leefbaar en duurzaam is. Gezien de verwachte toename van ruim 3.500 voertuigen per dag, is het voor de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling van belang om congesties en knelpunten te voorkomen, met name op de Noordelijke Randweg en bij de A50-afritten.

VISSIM simulatie in actie

Onze verkeersstudie combineert regionale modellen met een dynamisch VISSIM-micromodel. We hebben zowel de huidige situatie als de toekomstige scenario's met en zonder de nieuwe wijk voor 2040 geanalyseerd met VISSIM simulaties om eventuele knelpunten in beeld te brengen. Door ons te richten op de optimalisatie van kruispunten en het bevorderen van een veilige en efficiënte verkeersstroom, hebben we diverse varianten ontwikkeld en geëvalueerd met VISSIM, resulterend in een aanbevolen voorkeursvariant.

Vissim simulatie resultaten

Stedenbouw & verkeerskunde samen aan tafel 

Ons projectteam, bestaande uit verkeerskundig specialisten en ontwerpers, werkte bij dit project nauw samen met de stedenbouwkundigen. Dit heeft gezorgd voor inpasbare oplossingen. "En onze capaciteit om verkeerskundige ontwerpen te maken in combinatie met simulatiemodellen, stelt ons in staat om het iteratieve proces van praktische oplossingen efficiënt te doorlopen." licht Jos Groothuis toe. Dit versnelt het ontwerpproces dat de planfase straks opvolgt.

Duurzame mobiliteit, tenzij…

Vaak horen we: "Is congestie echt zo problematisch? Misschien stimuleert het mensen om vaker te fietsen of het openbaar vervoer (ov) te gebruiken." Hoewel we onze ontwerpen zo duurzaam mogelijk insteken, is in kleinere dorpen en steden met beperkte ov-mogelijkheden de auto vaak onmisbaar. In dit geval is én blijft congestie problematisch. Daarom omvat onze voorkeursvariant maatregelen om zowel de knelpunten op de Noordelijke Randweg en de A50-afritten aan te pakken als de fiets- en voetgangersverbindingen en nieuwe ov-haltes te verbeteren.

Verkeersveiligheid visualiseren

De urgentie van deze knelpunten wordt benadrukt door mogelijke verkeersonveilige situaties in de toekomst bij de A50-afritten, waar snelheidsverschillen tot 100 km/uur kunnen leiden tot gevaarlijke situaties in de toekomst. Ook lange wachttijden bij rotondes en verkeerslichten dragen bij aan onveilig rijgedrag. Met VISSIM visualiseren we deze problemen, waardoor de gemeente goed onderbouwde beslissingen kan nemen en de urgentie en effectiviteit van onze oplossingen duidelijk aan belanghebbenden kan communiceren.

Van verkeersmodel tot engineering 

Wat onderscheidt onze aanpak? Ons vermogen om macro- en micromodellen, Omnitrans, VISUM en VISSIM, te integreren en de resultaten direct te implementeren in onze ontwerpen. Hierdoor hebben wij de kennis in huis om abstracte maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar een concrete probleemanalyse en vervolgens naar effectieve maatregelen die Sint-Oedenrode veilig, leefbaar en bereikbaar houden.

Ontdek meer over VISSIM

Benieuwd naar meer voorbeelden van onze VISSIM-toepassingen? Voor gemeente Capelle aan den IJssel ontwikkelden we een vooruitstrevend en duurzaam mobiliteitsconcept voor een megawijk van 5.000 woningen, en voor de gemeente Harderwijk vertaalden we de VISSIM-resultaten van de aansluiting N302-A28 naar een integraal ontwerp en kostenraming.

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang